Universidad Católica San Antonio de Murcia

Located in the southeast part of Spain, the Region of Murcia is characterized by mild temperatures and long hours of sunlight which adds to the quality of life. Apply for exchange studies in Nursing at UCAM.

Information about the university

UCAM is a private Catholic university and has around 16,000 students. It welcomes about 300 Erasmus students every year. The campus is located at the Jerónimos Monastery, which encompasses modern infrastructure and professionally equipped scientific laboratories of the highest quality. It comprises a total of 8 faculties (Faculty of Business and Legal Studies, Faculty of Health Sciences, Faculty of Nursing, Faculty of Physical Activity and Sports Sciences, Faculty of Social Sciences and Communication, Faculty of Arts and Humanities, Faculty of Engineering and Architecture, and a Polytechnic School).

The University of Stavanger has an Erasmus agreement with the Faculty of Nursing.

Language of instruction

Spanish

Language requirements

Spanish proficiency recommended at minimum B2 level (read upper-intermediate = 4 in Spanish from “vgs” for Norwegian students).

Description of proficiency levels according to the Common European Framework of Reference for Languages.

Students who do not meet the language requirements will be offered online language courses prior the exchange period.

GPA requirements

All subjects, both theory and practice, must be passed before going on exchange.

Total number of exchange places

4 per semester

Tuition fee

Student doing exchange within Erasmus+ are exempted from tuition fees.

Scholarship

Erasmus + in combination with loan and grant from Lånekassen for eligible students.

Academic year

Autumn semester: Mid September to Mid January

Spring semester: Early February to End of June

Academic calendar

How to find subjects

Course offer.

In addition, UCAM is also equipped with hospital simulation rooms, where students can apply theory into practice.

Credits abroad

30 ECTS = 30 studiepoeng

Accommodation

Visa

Norwegian students do not need to apply for visa when travelling to Europe. Students who do not hold Norwegian citizenship must check themselves if they need to apply for a visa.

Vaccination

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Insurance - Health Sciences

INFORMASJON FOR SYKEPLEIESTUDENTER

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Further inquiries?