University of Nicosia

UNIC

Informasjon om praksisplasser - helsefag

Studenter må ta med seg egen uniform.

Merk også informasjon om obligatoriske vaksiner (hepatitis B og MMR), og krav om negative Mantoux test.

Vaksiner

Universitetet krever at studenter dokumenterer hepatitt B- og MMR-vaksiner. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.