University of Pécs

Pecs er Ungarns femte største by og har cirka 150 000 innbyggere. Byen har teatre, museer og kino, samt spennende arkitektur og natur. Et opphold ved Pecs er noe du sent vil glemme.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Pecs har 22 000 studenter og nesten 5000 internasjonale studenter. Det er en av Ungarns største utdanningsinstitusjoner og kunnskapssenteret i den trandsdanubiske regionen i Ungarn. Universitetet har sine røtte helt tilbake til 1367.

Det er det helsevitenskapelige fakultet ved UiS som har avtale med Pecs og den er åpen for studenter ved bachelor i paramedisin.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Karakterkrav

Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2 plasser for B-PARAM studenter.

Informasjon om praksisplasser - helsefag

Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling får stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Bolig

Det er mulig å søke om studentbolig. Du finner mer informasjon og oppdaterte priser på nettsidene: Accommodation and Housing.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend fra Statens Lånekasse for utdanning er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre. Du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Sykepleiestudenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?