Yrkeshögskolan Novia

Reis til Finland, utveksle til NOVIA og opplev den vakre finske kysten. NOVIA har studier med en praktisk tilnærming og du vil fort finne deg til rette.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

NOVIA University of Applied Sciences er en institusjon lokalisert i flere byer langs den finske kysten og har 5000 studenter. NOVIA er tilstede i byene Vaasa, Turku, Raasepori og Pietarsaari. Institusjonen er den største svensktalende av sitt slag i Finland.

Det er helsevitenskapelig fakultet ved UiS som har avtale med NOVIA og den er åpen for studenter ved master i helsesykepleie.

Undervisningsspråk

Svensk

Antall praksisplasser

2 plasser for masterstudenter.

Informasjon om praksisplasser - helsefag

Det er anledning til praksis. Enten 1. mars eller 1. oktober.

Valg av emner

Oversikt over emner tilbudt ved NOVIA finner du her.

Bolig

Mulighet å søke om studentbolig. Sjekk nettsiderfor mer informasjon.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend fra Statens Lånekasse for utdanning er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre. Du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Sykepleiestudenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?