Velkommen til URLabs!

Kunne du tenkt deg en oversikt over alt tilgjengelig labutstyr på Universitetet i Stavanger? Hvor du kan bestille tid og samtidig få opplæring? Det finnes allerede. URLabs skal gjøre hverdagen enklere både for studenter og forskere.

Published Endret

Doktorgradsstudent Abdelnour Alhourani og hans veileder Hanne R. Hagland har tatt initiativ til å bygge opp databasen URLabs.

Den nettbaserte databasen URLabs (UiS Research Laboratory System) inneholder det meste av det vitenskapelige utstyret som studenter og ansatte ved TekNat-fakultetet bruker. Her kan du få en oversikt over hva som finnes, hvor utstyret står, og du kan reservere tid til å bruke de mest populære instrumentene.

Det er doktorgradsstudent Abdelnour Alhourani og hans veileder Hanne R. Hagland som har tatt initiativ til å bygge opp databasen. Alhourani har utviklet systemet i tre år. Nå skal han konsentrere seg om å fullføre doktorgraden sin.

– Vi er veldig fornøyd med dette verktøyet. Nå gjenstår det bare å overføre kunnskapen til noen andre som kan drifte systemet, sier Abdelnour Alhourani.

Tilgjengelig for alle

URLabs har altså vært tilgjengelig en stund, men ikke alle vet om databasen. Databasen er selvsagt nyttig for studenter og ansatte ved UiS, men tanken er at også eksterne skal kunne ta i bruk verktøyet. Jobber du i et selskap som har behov for teknisk utstyr, kan du gå inn på hjemmesiden til URLabs og kontakte fagpersonen tilknyttet utstyret du trenger. Veien videre kommer an på hvilke behov og kapasitet den aktulle laben har, men ønsket er at UiS enklere skal kunne tilrettelegge for bruk av instrumentene.

URLabs skal også legges inn som en del av samhandlingsportalen – en nettløsning for bedrifter som ønsker å samarbeide med universitetet.

– Eksterne selskaper og forskere ved Stavanger universitetssjukehus er allerede brukere av URLABS, forteller Hanne R. Hagland. Hun lister opp flere fordeler ved å ha et verktøy som gir full oversikt over labutstyr og tekniske ressurser ved universitetet:

  • Det er ikke bare et bookingsystem, men også en database for manualer og opplæringsvideoer som gjør at en enklere kan ta i bruk instrumentene.
  • Mulighet for å hente ut bruksrapporter – hvilke instrumenter trenger vedlikehold?
  • Databasen gir forskerne en nyttig oversikt over hva som finnes av utstyr, for eksempel når de skal søke om videre støtte til forskningsprosjekter.

– Enkelt og effektivt

Fakultetsdirektør Gro Sokn mener URLabs-prosjektet svarer på mange av universitetets målsettinger.

– Verktøyet sikrer mer effektiv drift og økt bruk av utstyret vi har på laboratorium på tvers av enheter. Man kan også legge inn krav om kurs og opplæring før utstyret brukes. Ikke minst har URLabs gitt studentene bedre mulighet til å planlegge sine studieaktiviteter på laboratorium, og på denne måten sikre at de opprettholder framdrift i studiene sine, sier Sokn.

At verktøyet også kan benyttes av eksterne samarbeidsparter og lokale bedrifter, mener hun er et stort pluss.

– Jeg antar at dette også er aktuelt for økt samarbeid med helsefaglige miljø, både internt og eksternt, avslutter fakultetsdirektøren.

Tekst og foto: Kjersti Riiber