Vitnemål og grad

Etter bestått eksamen eller fullført grad ved UiS kan du få dokumentasjon på oppnådde resultater.

Published Sist oppdatert

Dette gjelder både ved beståtte enkeltemner, gjennom en karakterutskrift, eller ved tilsendt vitnemål og diploma supplement etter oppnådd grad.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om selvvalgt bachelorgrad.  

Nyttige lenker
Vitnemålsportalen

Husk at du raskt og enkelt kan dele dine resultater via www.vitnemalsportalen.no

Kontakt studentekspedisjonen

studeksp@uis.no

Bestille papirvitnemål

Utdanningsplanen er grunnlaget for vitnemålet ditt. Når du har fullført og bestått utdanningsplanen din, blir ditt vitnemål automatisk generert i digitalt format som du finner i Studentweb eller vitnemalsportalen.no. Hvis du likevel har behov for papirutgaven av vitnemålet ditt kan du bestille det på Studentweb. Det er kun PPU, bachelor- og mastergrad som er mulig å bestille. Hvis du trenger dokumentasjon på enkeltemner eller årsenheter, se karakterutskrift.

Hvis du har eksamen inneværende semester må du vente til du har alle resultat som inngår i graden tilgjengelig i Studentweb før du bestiller vitnemålet.

Det krever at du har tilgang på ID-porten for å få et digitalt vitnemål. Hvis du ikke har ID-porten eller feidebruker kan du bestille papirvitnemålet ditt.

Saksbehandlingstid på papirvitnemål er normalt 3 uker. På grunn av ferieavvikling vil det ikke blir produsert papirvitnemål i juli.

Trenger du kopi av vitnemålet ditt, eller bekreftelse på oppnådd grad. Ta kontakt med vitnemaal@uis.no

Karakterutskrift

Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk. Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Dette erstatter den gamle karakterutskriften på papir.

I Vitnemålsportalen finner du oversikt over alle dine beståtte emner og oppnådde grader. Herfra kan du dele resultater med potensielle arbeidsgivere eller andre relevante parter. Du velger selv hvilke resultater du vil dele og legger inn e-postadresse til mottaker. Du kan bestemme hvor lenge mottaker skal kunne se dine resultater. Du finner også  oversikt over hvilke resultater du tidligere har delt. Vitnemålsportalen genererer en elektronisk lenke som sendes til mottaker via e-post. Mottaker kan også laste ned dine resultater  i form av en PDF. Du slipper å vente på å få tilsendt en karakterutskrift fra lærestedet, og mottaker kan være trygg på at resultatene de mottar er ekte. Gå til www.vitnemalsportalen.no for å logge inn og dele dine resultat. Du logger på med din Feide-bruker eller med ID-porten (BankID, MinID, Buypass eller Commfides).

Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Denne er klar i løpet av noen minutter etter bestilling - du trenger altså ikke vente på å få tilsendt karakterutskrift i posten. Du henter digitalt signert karakterutskrift ved å logge inn på Studentweb og gå til bestillinger. Velg "Karakterutskrift med digital signatur" og trykk på "Bestill". Etter ca. 10 minutter kan du hente karakterutskriften som en digitalt signert Pdf ved å gå til Dokumenter.

Trenger du fortsatt en karakterutskrift på papir? Da kan du bestille dette ved å henvende deg til studentekspedisjonen i Arne Rettedals hus eller ved å sende e-post til studeksp@uis.no.

Karakterutskriften viser karakter for alle beståtte emner. Karakterfordelingen vises med fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A- F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet av perioden.

Vitnemål

Alle studenter som har fullført en grad får automatisk generert et digitalt vitnemål. Du får en epost når det digitale vitnemålet er tilgjengelig i vitnemålsportalen/Studentweb.

Vitnemålet blir tilgjengelig digitalt et par dager etter siste sensur er tilgjengelig i Studentweb.

Utsettelse

Dersom du ønsker å utsette utstedelsen av vitnemålet må du sende melding om dette ved å logge deg på den digitale studentekspedisjonen. Husk å oppgi dato for når du ønsker å få utstedt vitnemålet. 

Et vitnemål er endelig. Det kan kun endres dersom du har fått godkjent klage på en karakter som inngår i graden.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med vitnemaal@uis.no .

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et internasjonalt tillegg til vitnemålet som gir informasjon på engelsk om kvalifikasjonssystemet ved høyere utdanning i Norge.

Alle som fullfører en grad i Norge har rett på Diploma Supplement. Du vil få et digitalt Diploma Supplement sammen med ditt digitale vitnemål.

Selvvalgt bachelorgrad

Dersom du har oppnådd 180 studiepoeng, men ikke fått tildelt noen grad, har Universitetet i Stavanger muligheten til å tildele selvvalgt bachelor innenfor de fagområdene som Universitetet tilbyr.

I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 2-3 må følgende forhold være innfridd:

Etter søknad kan en student oppnå selvvalgt bachelorgrad. Selvvalgt bachelorløp skal inneholde: Fordypningsenhet eller et godkjent integrert 2-årig yrkesrettet studium, samt en breddeenhet på minst 60 studiepoeng i et fag eller en emnegruppe. Breddeenheten kan være innenfor samme eller annet fag/emnegruppe enn fordypningsenheten. Fordypningsenheten skal inneholde selvstendig arbeid på minst 10 studiepoeng og være avlagt ved Universitetet i Stavanger.

Vi gjør oppmerksom på at for selvvalgte bachelorløp tildeles kun graden "Bachelor" uten tillegg eller spesifisert fordypning.

Det er det enkelte Fakultet som avgjør hvilke fag/emner/emnegrupper som kan godkjennes som fordypnings- og breddeenheter i graden selvvalgt bachelor.

Hvordan søke

Er du student ved UiS:

Søknad om selvvalgt bachelor finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjon. 

Er du ikke lenger aktiv student ved UiS: 

Søknad med dokumentasjon på utdanning som kan inngå i graden sendes inn via søknadsskjema i Studentweb. Merk at tidligere studenter som ikke lenger har en aktiv studierett må logge på med ID-porten (BankID/MinID).

Har du ytterligere spørsmål til selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger kan du kontakte det aktuelle fakultet eller vårt sentrale veiledningskontor.

Kontaktinformasjon

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Ny sidestilt grad

Har du oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS, men ønsker å videreutvikle kompetansen din gjennom en ny sidestilt grad hos oss?

Hvis du allerede har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS og ønsker å ta en ny sidestilt grad hos oss, må minimum følgende krav tilfredsstilles:

  • Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad.
  • Man må også ha studierett på programmet man ønsker å oppnå en ny grad i.

Hvordan søke: 

Søknad om ny sidestilt grad finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen.

Ta kontakt med studiekonsulenten for programmet du ønsker å oppnå ny grad i, om du har behov nærmere informasjon.

Karaktersystem

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer; en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:

A Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F lkke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene . Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

Verifisering av vitnemål eller karakterutskrift

Har du behov for å få vurdert gyldigheten av et vitnemål eller en karakterutskrift?

Arbeidsgivere eller andre eksterne som har behov for å få bekreftet om et vitnemål eller en karakterutskrift fra Universitetet i Stavanger er ekte, kan sende en epost til: vitnemaal@uis.no

Vennligst inkluder følgende informasjon i henvendelsen:

  • Studentens fulle navn, inkludert eventuelle tidligere navn og fødselsdato
  • Graden som er oppnådd
  • Året graden ble oppnådd
  • Signert fullmakt fra studenten
  • Kopi/ scannet versjon av dokumentet (dersom tilgjengelig)

I henhold til reglene som gjelder for personvern, har UiS ikke mulighet til å gi opplysninger om vitnemål utover dette.