Hopp til hovedinnhold

Vitnemål og grad

Etter bestått eksamen eller fullført grad ved UiS kan du få dokumentasjon på oppnådde resultater.

Publisert: Endret:

Dette gjelder både ved beståtte enkeltemner, gjennom en karakterutskrift, eller ved tilsendt vitnemål og diploma supplement etter oppnådd grad.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om selvvalgt bachelorgrad.  

Nyttige lenker
Vitnemålsportalen

Husk at du raskt og enkelt kan dele dine resultater via www.vitnemalsportalen.no

Kontakt studentekspedisjonen

studeksp@uis.no

Karakterutskrift

Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk. Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Dette erstatter den gamle karakterutskriften på papir.

I Vitnemålsportalen finner du oversikt over alle dine beståtte emner og oppnådde grader. Herfra kan du dele resultater med potensielle arbeidsgivere eller andre relevante parter. Du velger selv hvilke resultater du vil dele og legger inn e-postadresse til mottaker. Du kan bestemme hvor lenge mottaker skal kunne se dine resultater. Du finner også  oversikt over hvilke resultater du tidligere har delt. Vitnemålsportalen genererer en elektronisk lenke som sendes til mottaker via e-post. Mottaker kan også laste ned dine resultater  i form av en PDF. Du slipper å vente på å få tilsendt en karakterutskrift fra lærestedet, og mottaker kan være trygg på at resultatene de mottar er ekte. Gå til www.vitnemalsportalen.no for å logge inn og dele dine resultat. Du logger på med din Feide-bruker eller med ID-porten (BankID, MinID, Buypass eller Commfides)

Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Denne er klar i løpet av noen minutter etter bestilling - du trenger altså ikke vente på å få tilsendt karakterutskrift i posten. Du henter digitalt signert karakterutskrift ved å logge inn på Studentweb og gå til bestillinger. Velg "Karakterutskrift med digital signatur" og trykk på "Bestill". Etter ca. 10 minutter kan du hente karakterutskriften som en digitalt signert Pdf ved å gå til Dokumenter.

Trenger du fortsatt en karakterutskrift på papir? Da kan du bestille dette ved å henvende deg til studentekspedisjonen i Arne Rettedals hus eller ved å sende e-post til studeksp@uis.no

Karakterutskriften viser karakter for alle beståtte emner. Karakterfordelingen vises med fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A- F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet av perioden.

Vitnemål

Alle studenter som har fullført en grad får automatisk tilsendt vitnemål. Vitnemålet utstedes av Enhet for Studentservice og sendes i posten til din hjemstedsadresse.

Utsettelse

Dersom du ønsker å utsette utstedelsen av vitnemålet må du sende melding om dette ved å logge deg på den digitale studentekspedisjonen. Husk å oppgi dato for når du ønsker å få utstedt vitnemålet. 

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med  vitnemaal@uis.no 
Et vitnemål er et verdipapir som du må ta godt vare på. Vi utsteder bare vitnemålet én gang.

Et vitnemål er endelig. Det kan kun endres dersom du har fått godkjent klage på en karakter som inngår i graden. Det er ikke mulig å få utskrevet et nytt ved forbedringer av karakterer på et allerede utstedt vitnemål.

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et internasjonalt tillegg til vitnemålet som gir informasjon på engelsk om kvalifikasjonssystemet ved høyere utdanning i Norge.

Alle som fullfører en grad i Norge har rett på Diploma Supplement. Du vil få tilsendt Diploma Supplement sammen med vitnemålet.

NB! Hold til enhver tid dine adresser oppdatert i StudentWeb.

Selvvalgt bachelorgrad

Dersom du har oppnådd 180 studiepoeng, men ikke fått tildelt noen grad, har Universitetet i Stavanger muligheten til å tildele selvvalgt bachelor innenfor de fagområdene som Universitetet tilbyr.

I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 2-3 må følgende forhold være innfridd:

Etter søknad kan en student oppnå selvvalgt bachelorgrad. Selvvalgt bachelorløp skal inneholde:

 Fordypningsenhet eller et godkjent integrert 2-årig yrkesrettet studium, samt en breddeenhet på minst 60 studiepoeng i et fag eller en emnegruppe. Breddeenheten kan være innenfor samme eller annet fag/emnegruppe enn fordypningsenheten. Fordypningsenheten skal inneholde selvstendig arbeid på minst 10 studiepoeng og være avlagt ved Universitetet i Stavanger.

Vi gjør oppmerksom på at for selvvalgte bachelorløp tildeles kun graden "Bachelor" uten tillegg eller spesifisert fordypning.

Det er det enkelte Fakultet som avgjør hvilke fag/emner/emnegrupper som kan godkjennes som fordypnings- og breddeenheter i graden selvvalgt bachelor.

Hvordan søke

Er du student ved UiS:

Søknad om selvvalgt bachelor finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjon

Er du ikke lenger aktiv student ved UiS
Søknad med dokumentasjon på utdanning som kan inngå i graden sendes inn via søknadsskjema i Studentweb. Merk at tidligere studenter som ikke lenger har en aktiv studierett må logge på med ID-porten (BankID/MinID).

Har du ytterligere spørsmål til selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger kan du kontakte det aktuelle fakultet eller vårt sentrale veiledningskontor.

Kontaktinformasjon

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger 

Ny sidestilt grad

Har du oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS, men ønsker å videreutvikle kompetansen din gjennom en ny sidestilt grad hos oss?

Hvis du allerede har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS og ønsker å ta en ny sidestilt grad hos oss, må minimum følgende krav tilfredsstilles:

  • Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad.
  • Man må også ha studierett på programmet man ønsker å oppnå en ny grad i.

Hvordan søke: 

Søknad om ny sidestilt grad finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Ta kontakt med studiekonsulenten for programmet du ønsker å oppnå ny grad i, om du har behov nærmere informasjon.

Nærmere informasjon finner du i Forskrift om godskriving av høyere utdanning (Lovdata).

Karaktersystem

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer; en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:

A Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F lkke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene . Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

Du er kanskje også interessert i

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Studentrapporter fra utvekslingsopphold

La deg inspirere av erfaringene til andre studenter som har vært på utveksling.

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Student og veileder skal sikre at forskningsdata forvaltes på en planlagt og dokumentert måte ved oppstart av prosjektet...

Informasjonssikkerhet

Med informasjonssikkerhet menes virksomhetens evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og r...

Oppgaveskriving ingeniør og realfag

Informasjonen gjelder for bachelor- og masterstudenter som er tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Sjekkliste for nye studenter ved UiS

Velkommen som ny student ved UiS! Dette må du huske på for å komme i gang med studiene hos oss:

Maler for samtykke til bilder og video

Samling av maler for samtykke

Maler for samtykke i forskning

Samling av maler og informasjon om samtykke

Personvern: Strømming og opptak av undervisning

Dersom du skal gjøre opptak av en forelesing, et kurs eller et seminar der du er foreleser, plikter du å sette deg inn i...

Personvern: Forsker

Kravene beskrevet her gjelder for all intern- og eksternfinansiert forskning ved UiS hvor personopplysninger behandles, ...

Gjør en virkelig forskjell! Løs utfordringer på ECIU University

I vårsemesteret 2021 får UiS-studenter muligheten til å bli med internasjonale og tverrfaglige team for å løse reelle ut...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Virtuell utveksling

En rekke av våre samarbeidspartnere tilbyr nå ulike former for virtuell utveksling. Slik kan du få en internasjonal dime...

Utreisende Erasmus+ studenter

Som Erasmusstudent må du ha en godkjent Learning Agreement eller læringsavtale, før du drar på utveksling. Ved slutten a...

ROS vurdering for personvern

Når du begynner en ny behandlingsaktivitet skal du også gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) med tanke på personv...

Sjekkliste for behandling av personopplysninger

Her er en oversikt over noe av det du må gjøre før du begynner å behandle personopplysninger:

Personvern: Underviser

Undervisere har ansvaret for at personvernet til de som deltar i undervisningen er ivaretatt. Ansvaret omfatter blant an...

Personvern: Studentveileder

Når det skal brukes personopplysninger, helseopplysninger eller andre særlige kategorier av personopplysninger (sensitiv...

Personvernkontakter ved UiS

Personvernkontaktene er ditt første kontaktpunkt for generelle spørsmål om personvern ved ditt fakultet/institutt. Stude...

Kontakter i arbeidet med personvern

Personvernkontaktene er ditt første kontaktpunkt for generelle spørsmål om personvern ved ditt fakultet/institutt. Stude...

Forsk i vei

Vi vil koble studentene med relevante informanter til forskningsoppgaven de vil skrive om temaer knyttet til nye E39 mel...

Student i koronaens tid

Er det bare kjipt å være student i en pandemi eller kan du lære noe nyttig om deg selv?

Alle andre... (fyll inn det som passer)

Hvorfor strever jeg når «alle andre» fikser det?

Planlegge? Jeg?

Studier er en jobb du må strukturere selv.

Gruppearbeid! Hurra???

Elsk det eller hat det, du kjem ikkje utanom gruppearbeid.

Hvis du tør, si hei!

Alle kan ha behov for en kollega eller to på studiet.

Hjelp! Eg er ny student!

Ny student? Forvirra? Slapp av, du er ikkje aleine!