Vitnemål og grad

Etter bestått eksamen eller fullført grad ved UiS kan du få dokumentasjon på oppnådde resultater.

Published Endret

Dette gjelder både ved beståtte enkeltemner, gjennom en karakterutskrift, eller ved tilsendt vitnemål og diploma supplement etter oppnådd grad.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om selvvalgt bachelorgrad.  

Nyttige lenker
Vitnemålsportalen

Husk at du raskt og enkelt kan dele dine resultater via www.vitnemalsportalen.no

Kontakt studentekspedisjonen

studeksp@uis.no

Bestille papirvitnemål

Utdanningsplanen er grunnlaget for vitnemålet ditt. Når du har fullført og bestått utdanningsplanen din, blir ditt vitnemål automatisk generert i digitalt format som du finner i Studentweb eller vitnemalsportalen.no. Hvis du likevel har behov for papirutgaven av vitnemålet ditt kan du bestille det på Studentweb. Det er kun bachelor- og mastergrad som er mulig å bestille. Hvis du trenger dokumentasjon på enkeltemner eller årsenheter, se karakterutskrift.

Hvis du har eksamen inneværende semester må du vente til du har alle resultat som inngår i graden tilgjengelig i Studentweb før du bestiller vitnemålet.

Det krever at du har tilgang på ID-porten for å få et digitalt vitnemål. Hvis du ikke har ID-porten eller feidebruker kan du bestille papirvitnemålet ditt her.

Husk at vi utsteder papirutgaven av vitnemålet ditt kun én gang. Ta godt vare på vitnemålet ditt!

Trenger du kopi av vitnemålet ditt, eller bekreftelse på oppnådd grad. Ta kontakt med vitnemaal@uis.no

Karakterutskrift

Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk. Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Dette erstatter den gamle karakterutskriften på papir.

I Vitnemålsportalen finner du oversikt over alle dine beståtte emner og oppnådde grader. Herfra kan du dele resultater med potensielle arbeidsgivere eller andre relevante parter. Du velger selv hvilke resultater du vil dele og legger inn e-postadresse til mottaker. Du kan bestemme hvor lenge mottaker skal kunne se dine resultater. Du finner også  oversikt over hvilke resultater du tidligere har delt. Vitnemålsportalen genererer en elektronisk lenke som sendes til mottaker via e-post. Mottaker kan også laste ned dine resultater  i form av en PDF. Du slipper å vente på å få tilsendt en karakterutskrift fra lærestedet, og mottaker kan være trygg på at resultatene de mottar er ekte. Gå til www.vitnemalsportalen.no for å logge inn og dele dine resultat. Du logger på med din Feide-bruker eller med ID-porten (BankID, MinID, Buypass eller Commfides)

Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Denne er klar i løpet av noen minutter etter bestilling - du trenger altså ikke vente på å få tilsendt karakterutskrift i posten. Du henter digitalt signert karakterutskrift ved å logge inn på Studentweb og gå til bestillinger. Velg "Karakterutskrift med digital signatur" og trykk på "Bestill". Etter ca. 10 minutter kan du hente karakterutskriften som en digitalt signert Pdf ved å gå til Dokumenter.

Trenger du fortsatt en karakterutskrift på papir? Da kan du bestille dette ved å henvende deg til studentekspedisjonen i Arne Rettedals hus eller ved å sende e-post til studeksp@uis.no

Karakterutskriften viser karakter for alle beståtte emner. Karakterfordelingen vises med fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A- F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet av perioden.

Vitnemål

Alle studenter som har fullført en grad får automatisk generert et digitalt vitnemål. Du får en epost når det digitale vitnemålet er tilgjengelig i vitnemålsportalen/Studentweb.

Vitnemålet blir tilgjengelig digitalt et par dager etter siste sensur er tilgjengelig i Studentweb.

Utsettelse

Dersom du ønsker å utsette utstedelsen av vitnemålet må du sende melding om dette ved å logge deg på den digitale studentekspedisjonen. Husk å oppgi dato for når du ønsker å få utstedt vitnemålet. 

Et vitnemål er endelig. Det kan kun endres dersom du har fått godkjent klage på en karakter som inngår i graden.

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med  vitnemaal@uis.no 

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et internasjonalt tillegg til vitnemålet som gir informasjon på engelsk om kvalifikasjonssystemet ved høyere utdanning i Norge.

Alle som fullfører en grad i Norge har rett på Diploma Supplement. Du vil få et digitalt Diploma Supplement sammen med ditt digitale vitnemål.

Selvvalgt bachelorgrad

Dersom du har oppnådd 180 studiepoeng, men ikke fått tildelt noen grad, har Universitetet i Stavanger muligheten til å tildele selvvalgt bachelor innenfor de fagområdene som Universitetet tilbyr.

I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 2-3 må følgende forhold være innfridd:

Etter søknad kan en student oppnå selvvalgt bachelorgrad. Selvvalgt bachelorløp skal inneholde:

 Fordypningsenhet eller et godkjent integrert 2-årig yrkesrettet studium, samt en breddeenhet på minst 60 studiepoeng i et fag eller en emnegruppe. Breddeenheten kan være innenfor samme eller annet fag/emnegruppe enn fordypningsenheten. Fordypningsenheten skal inneholde selvstendig arbeid på minst 10 studiepoeng og være avlagt ved Universitetet i Stavanger.

Vi gjør oppmerksom på at for selvvalgte bachelorløp tildeles kun graden "Bachelor" uten tillegg eller spesifisert fordypning.

Det er det enkelte Fakultet som avgjør hvilke fag/emner/emnegrupper som kan godkjennes som fordypnings- og breddeenheter i graden selvvalgt bachelor.

Hvordan søke

Er du student ved UiS:

Søknad om selvvalgt bachelor finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjon. 

Er du ikke lenger aktiv student ved UiS
Søknad med dokumentasjon på utdanning som kan inngå i graden sendes inn via søknadsskjema i Studentweb. Merk at tidligere studenter som ikke lenger har en aktiv studierett må logge på med ID-porten (BankID/MinID).

Har du ytterligere spørsmål til selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger kan du kontakte det aktuelle fakultet eller vårt sentrale veiledningskontor.

Kontaktinformasjon

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger 

Ny sidestilt grad

Har du oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS, men ønsker å videreutvikle kompetansen din gjennom en ny sidestilt grad hos oss?

Hvis du allerede har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS og ønsker å ta en ny sidestilt grad hos oss, må minimum følgende krav tilfredsstilles:

  • Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad.
  • Man må også ha studierett på programmet man ønsker å oppnå en ny grad i.

Hvordan søke: 

Søknad om ny sidestilt grad finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Ta kontakt med studiekonsulenten for programmet du ønsker å oppnå ny grad i, om du har behov nærmere informasjon.

Karaktersystem

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer; en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:

A Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F lkke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene . Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.


Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

Du er kanskje også interessert i

Lær på en ny måte og gjør en forskjell!

UiS tilbyr unike muligheter for våre studenter gjennom University. Akkurat nå ligger det fem utfordringer og åtte m...

Biblioteket er døgnåpent igjen

Vi åpnet endelig dørene igjen 6. februar.

Språkutvalet ved UiS

Språkutvalet er Universitetet i Stavanger sitt rådgivande organ i språkspørsmål. Utvalet skal sjå til at dei språkpoliti...

Podkaster fra UiS

Her finner du alle podkastene til UiS samlet på ett sted. God lytting!

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent, og vurderer å behandle persono...

Hva skjer på biblioteket?

Vi tilbyr åpne kurs og arrangement. Alle våre kurs er gratis og hjelper deg med alt i fra akademisk skriving til referan...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

Fikk unik erfaring med internasjonal masteroppgave

Marta Obi samarbeidet med studenter fra Sverige og Italia da hun skrev masteroppgaven sin. ECIU University ga henne nye ...

Hjelp! Eg er ny student!

Ny student? Forvirra? Slapp av, du er ikkje aleine!

Ny på biblioteket?

Ta i bruk biblioteket og alle tjenestene vi kan tilby.

EU gir ny støtte til UiS’ europeiske universitet

EU gir støtte til fire nye år med ECIU University. Det betyr at studenter og eksterne partnere vil få mange flere muligh...

Tilbringer sommeren hos CERN

Fysikkstudent Kjetil Tofte går en annerledes sommer i møte. Han tilbringer seks uker hos Den europeiske organisasjon for...

Oppgaveskriving ved Det helsevitenskapelige fakultet

Som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver, og i den forbindelse er det en del du må ta hensyn ti...

Pensumlister ved UiS

Alle publiserte pensumlister ved UiS ligger i det digitale pensumlistesystemet, Leganto. I din digitale pensumliste får ...

Lagringsguide for studenter

Denne guiden forteller hvor og hvordan du kan behandle, lagre, bearbeide og dele informasjon. OBS: tabellen under bør le...

UNIS – studieopphold på Svalbard

Ved å ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) vil du møte et spennende og internasjonalt faglig miljø...

Anatomikafé som læringsmiddel

Marthe Qvenild-Svennungsen og Hanne Pollestad går første året på bachelor i sykepleie på UiS. De oppnår økt kunnskap på ...

The student representative arrangement

The student representative arrangement is part of the quality system for education at UiS.

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Utveksling

Er du klar for verden? Slik søker du om å ta deler av studiet ditt i utlandet.

Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere.

Søk om utveksling

Du søker om utveksling i semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknads...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du studentkort for å komme deg rundt

Innovasjonspris for masterstudenter 2021

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. Prise...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noe du må lære deg som student. Her finner du nyttig informasjon og ressurser som hjelper deg med ...

Slik studerer du smart

Lær hvordan du kan jobbe effektivt og smart med studiene.

Forskningsundervisning for masterstudenter

Hver onsdag kan du nå få med deg korte undervisningsforedrag om ulike forskningstema og rutiner fra Stavanger Universite...

Læringsmiljøutvalgets mandat

Det er universitetsstyret som fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget. Mandatet som gjelder nå, ble ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger – samarbeid.uis.no.

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 23.09.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 23.09.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 1...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 18.11.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 18.11.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 0...

Finn studieprogram og emner

Er du allerede student ved UiS? Her kan du søke fram ditt studieprogram og dine emner for inneværende studieår.

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 17.02.2021

Onsdag 17. februar 2021 kl. 13:00. Nettmøte.