Hopp til hovedinnhold

Vitnemål og grad

Etter bestått eksamen eller fullført grad ved UiS kan du få dokumentasjon på oppnådde resultater.

Publisert: Endret:

Dette gjelder både ved beståtte enkeltemner, gjennom en karakterutskrift, eller ved tilsendt vitnemål og diploma supplement etter oppnådd grad.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om selvvalgt bachelorgrad.  

Nyttige lenker
Vitnemålsportalen

Husk at du raskt og enkelt kan dele dine resultater via www.vitnemalsportalen.no

Kontakt studentekspedisjonen

studeksp@uis.no

Karakterutskrift

Dersom du ønsker eller trenger dokumentasjon på emner du har bestått ved UiS kan du logge inn på Vitnemålsportalen for å dele dine resultater elektronisk. Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Dette erstatter den gamle karakterutskriften på papir.

I Vitnemålsportalen finner du oversikt over alle dine beståtte emner og oppnådde grader. Herfra kan du dele resultater med potensielle arbeidsgivere eller andre relevante parter. Du velger selv hvilke resultater du vil dele og legger inn e-postadresse til mottaker. Du kan bestemme hvor lenge mottaker skal kunne se dine resultater. Du finner også  oversikt over hvilke resultater du tidligere har delt. Vitnemålsportalen genererer en elektronisk lenke som sendes til mottaker via e-post. Mottaker kan også laste ned dine resultater  i form av en PDF. Du slipper å vente på å få tilsendt en karakterutskrift fra lærestedet, og mottaker kan være trygg på at resultatene de mottar er ekte. Gå til www.vitnemalsportalen.no for å logge inn og dele dine resultat. Du logger på med din Feide-bruker eller med ID-porten (BankID, MinID, Buypass eller Commfides)

Du kan også hente en digitalt signert karakterutskrift i Studentweb. Denne er klar i løpet av noen minutter etter bestilling - du trenger altså ikke vente på å få tilsendt karakterutskrift i posten. Du henter digitalt signert karakterutskrift ved å logge inn på Studentweb og gå til bestillinger. Velg "Karakterutskrift med digital signatur" og trykk på "Bestill". Etter ca. 10 minutter kan du hente karakterutskriften som en digitalt signert Pdf ved å gå til Dokumenter.

Trenger du fortsatt en karakterutskrift på papir? Da kan du bestille dette ved å henvende deg til studentekspedisjonen i Arne Rettedals hus eller ved å sende e-post til studeksp@uis.no

Karakterutskriften viser karakter for alle beståtte emner. Karakterfordelingen vises med fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A- F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet av perioden.

Vitnemål

Alle studenter som har fullført en grad får automatisk tilsendt vitnemål. Vitnemålet utstedes av Enhet for Studentservice og sendes i posten til din hjemstedsadresse.

Utsettelse

Dersom du ønsker å utsette utstedelsen av vitnemålet må du sende melding om dette ved å logge deg på den digitale studentekspedisjonen. Husk å oppgi dato for når du ønsker å få utstedt vitnemålet. 

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med  vitnemaal@uis.no 

Et vitnemål er et verdipapir som du må ta godt vare på. Vi utsteder bare vitnemålet én gang.Et vitnemål er endelig. Det kan kun endres dersom du har fått godkjent klage på en karakter som inngår i graden. Det er ikke mulig å få utskrevet et nytt ved forbedringer av karakterer på et allerede utstedt vitnemål.

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et internasjonalt tillegg til vitnemålet som gir informasjon på engelsk om kvalifikasjonssystemet ved høyere utdanning i Norge.Alle som fullfører en grad i Norge har rett på Diploma Supplement. Du vil få tilsendt Diploma Supplement sammen med vitnemålet.

NB! Hold til enhver tid dine adresser oppdatert i StudentWeb.

Selvvalgt bachelorgrad

Dersom du har oppnådd 180 studiepoeng, men ikke fått tildelt noen grad, har Universitetet i Stavanger muligheten til å tildele selvvalgt bachelor innenfor de fagområdene som Universitetet tilbyr.

I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 2-3 må følgende forhold være innfridd:

Etter søknad kan en student oppnå selvvalgt bachelorgrad. Selvvalgt bachelorløp skal inneholde:

 Fordypningsenhet eller et godkjent integrert 2-årig yrkesrettet studium, samt en breddeenhet på minst 60 studiepoeng i et fag eller en emnegruppe. Breddeenheten kan være innenfor samme eller annet fag/emnegruppe enn fordypningsenheten. Fordypningsenheten skal inneholde selvstendig arbeid på minst 10 studiepoeng og være avlagt ved Universitetet i Stavanger.

Vi gjør oppmerksom på at for selvvalgte bachelorløp tildeles kun graden "Bachelor" uten tillegg eller spesifisert fordypning.Det er det enkelte Fakultet som avgjør hvilke fag/emner/emnegrupper som kan godkjennes som fordypnings- og breddeenheter i graden selvvalgt bachelor.Hvordan søke

Er du student ved UiS:

Søknad om selvvalgt bachelor finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjon

Er du ikke lenger aktiv student ved UiS

Søknad med dokumentasjon på utdanning som kan inngå i graden sendes inn via søknadsskjema i Studentweb. Merk at tidligere studenter som ikke lenger har en aktiv studierett må logge på med ID-porten (BankID/MinID).Har du ytterligere spørsmål til selvvalgt bachelorgrad ved Universitetet i Stavanger kan du kontakte det aktuelle fakultet eller vårt sentrale veiledningskontor.Kontaktinformasjon

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger 

Ny sidestilt grad

Har du oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS, men ønsker å videreutvikle kompetansen din gjennom en ny sidestilt grad hos oss?

Hvis du allerede har oppnådd en bachelor- eller mastergrad ved UiS og ønsker å ta en ny sidestilt grad hos oss, må minimum følgende krav tilfredsstilles:

  • Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad.
  • Man må også ha studierett på programmet man ønsker å oppnå en ny grad i.

Hvordan søke: 

Søknad om ny sidestilt grad finner du ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Ta kontakt med studiekonsulenten for programmet du ønsker å oppnå ny grad i, om du har behov nærmere informasjon.

Nærmere informasjon finner du i Forskrift om godskriving av høyere utdanning (Lovdata).

Karaktersystem

Det norske karaktersystemet består av to karakterskalaer; en skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:

A Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B Meget god: Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C God: Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D Nokså god: En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E Tilstrekkelig: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F lkke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene . Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Karakterskalaen er brukt absolutt. Det vil si at vurderingene er kriteriebaserte.

Du er kanskje også interessert i

The student representative arrangement

The student representative arrangement is part of the quality system for education at UiS.

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Utveksling

Er du klar for verden? Slik søker du om å ta deler av studiet ditt i utlandet.

Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere

Søk om utveksling

Søknadsprosessen starter semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknads...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Velkommen til biblioteket!

Vi håper du vil ta i bruk biblioteket og alle tjenestene vi kan tilby.

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du egen nøkkelbrikke for å komme deg rundt

Innovasjonspris for masterstudenter 2021

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. Prise...

GJØR EN FORSKJELL: Bli med på å løse virkelige utfordringer!

Vi er tilbake! I høst kan UiS-studenter delta på nye utfordringer og mikro-moduler på tvers av landegrensene, i regi av ...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noko du må lære deg som student. Her finn du nyttig informasjon og ressursar som hjelper deg med o...

Åtte enkle råd: Slik studerer du smart

Gjennomført studium med gode karakterer kan gi deg drømmejobben. Her får du vite hvordan du kan jobbe effektivt og lurt ...

Stavanger universitetssjukehus tilbyr forskningsundervisning for masterstudenter ved UiS

Hver onsdag kan du nå få med deg korte undervisningsforedrag om ulike forskningstema og rutiner fra Stavanger Universite...

Læringsmiljøutvalgets mandat

Det er universitetsstyret som fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget. Mandatet som gjelder nå, ble ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 23.09.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 23.09.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 1...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 18.11.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 18.11.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 0...

Finn studieprogram og emner

Er du allerede student ved UiS? Her kan du søke fram ditt studieprogram og dine emner for inneværende studieår.

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 17.02.2021

Onsdag 17. februar 2021 kl. 13:00. Nettmøte.

Trenger du en studentbekreftelse?

Dette kan du bestille selv i Studentweb. Finn mer informasjon om dette her.

Nordplus-nettverk innen journalistikk

Den nordiske samarbeidskomitéen for journalist-utdanninger utgjør et faglig nettverk innenfor Nordplus. Samarbeidet gir ...

Læringsstøtte

Læringsstøtten inngår i universitetets kvalitetssystem for utdanning, og omfatter alle systematiske tiltak som bidrar ti...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Studentrapporter fra utvekslingsopphold

La deg inspirere av andre studenters erfaringer.

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter

Student og veileder skal sikre at forskningsdata forvaltes på en planlagt og dokumentert måte ved oppstart av prosjektet...

Om informasjonssikkerhet

Med informasjonssikkerhet menes virksomhetens evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og r...

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Sjekkliste for nye studenter ved UiS

Velkommen som ny student ved UiS! Dette må du huske på for å komme i gang med studiene hos oss:

Maler for samtykke til bilder og video

Samling av maler for samtykke

Maler for samtykke i forskning

Samling av maler og informasjon om samtykke

Personvern: Strømming og opptak av undervisning

Dersom du skal gjøre opptak av en forelesing, et kurs eller et seminar der du er foreleser, plikter du å sette deg inn i...