Skip to main content

Innføring i maskinteknikk MSK100

Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære å bruke det eksperimentelle utstyr i instituttets laboratorier og et relevant DAK-program. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Kurset består av fire moduler:

 1. Tegning; innføring i teknisk tegning og 3D DAK
 2. Mekanisk verksted; innføring i dreiing, fresing og additiv produksjon
 3. Materialer; innføring i materialteknologi og materialtesting
 4. Måleteknikk; innføring i bruk av mikrometer, teste overflateruhet


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MSK100

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte

Kunnskap:  

 • HMS-reglement for laboratorier
 • Ha en grunnleggende forståelse om geometrisk beskrivelse av maskindeler
 • Kunnskap om materialers mekaniske egenskaper

Ferdigheter: 

 • Kunne lage enkle maskindeler gjennom sveising, fresing og dreiing
 • Kunne bruke måleapparater i laboratoriet
 • Kunne bestemme materialers mekaniske egenskaper ved bruk av strekk- og skårslagsprøving
 • Kunne lage enkle tekniske tegninger og lage 3D modeller i et relevant DAK program

Generell kompetanse: 

 • Kunne planlegge og utføre et arbeid i samarbeid med andre studenter
 • Kunne skrive en teknisk rapport
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Fire gruppeinnleveringer 1/1 Godkjent - Ikke godkjent

For mekanisk verksted skal det leveres inn en maskindel som vurderes med bestått/ikke bestått.For måleteknikk, materialtesting og 3D DAK er det innlevering av rapport for hver gruppe som vurderes med bestått/ikke bestått.Alle fire deler av emnet må være bestått for å få bestått i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektarbeid i DAK, Prosjektarbeid i mekanisk verksted, Prosjektarbeid i matrialer, Prosjektarbeid i måleteknikk
Fagperson(er)
Ansvarlig laboratorieøvelser: Yaaseen Ahmad Amith
Faglærer: Ove Mikkelsen
Emneansvarlig: Knut Erik Teigen Giljarhus
Ansvarlig laboratorieøvelser: Emil Surnevik Kristiansen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Johan Andreas Håland Thorkaas
Faglærer: Vidar Folke Hansen
Faglærer: Hirpa Gelgele Lemu
Faglærer: Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Arbeidsformer
4 timer kombinert forelesning og øving per uke
Åpent for
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Gjennom skjema og/eller samtale i henhold til fakultetets retningslinjer
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto