Innføring i maskinteknikk (MSK100)

Emnet gir en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære grunnleggende teknisk tegning, 3D-modellering og å bruke utstyr i instituttets laboratorier og mekaniske verksted.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MSK100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære grunnleggende teknisk tegning, 3D-modellering og å bruke utstyr i instituttets laboratorier og mekaniske verksted. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter.

Kurset består av fire moduler:

 1. Tegning; innføring i teknisk tegning og 3D modellering
 2. Måleteknikk; innføring i toleranser og bruk av måleutstyr
 3. Materialer; innføring i materialteknologi
 4. Mekanisk verksted; innføring i produksjonsteknikker som sveising, dreiing, fresing og additiv produksjon

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • HMS-reglement for laboratorier
 • Ha en grunnleggende forståelse om geometrisk beskrivelse av maskindeler
 • Materialers oppbygging og mikrostruktur
 • Ha en grunnleggende forståelse om maskineringsavvik og toleranser, samt relevante standarder

Ferdigheter:

 • Kunne lage enkle tekniske tegninger og lage 3D modeller i et relevant 3D modelleringsprogram
 • Kunne gjøre grunnleggende målinger i laboratoriet
 • Kunne lage enkle maskindeler gjennom produksjonsteknikker som sveising, fresing, dreiing og 3D printing

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge og utføre et arbeid i samarbeid med andre studenter
 • Kunne tolke og analysere måleresultater

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 2 Uker Bestått/ Ikke bestått Alle

Rapporten leveres i grupper. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på rapporten. Studenter som ikke består rapporten, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3
3 obligatoriske arbeidskrav som utføres i grupper.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Swen Roemer

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Mona Wetrhus Minde

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Adugna Deressa Akessa

Faglærer:

Ove Mikkelsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Emil Mannes Surnevik

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger, obligatoriske laboratorieaktiviteter og gruppearbeid

Åpent for

Maskin, y-vei - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto