Anne Marie Lunde Husebø

Professor

Faculty of Health Sciences
Department of Public Health
OD B-2481

Bio

Anne Marie L. Husebø er Professor i Helsevitenskap ved Avdeling for folkehelse, ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun fullførte doktorgrad i helsevitenskap i 2015 ved Universitetet i Stavanger med teamet "Trening under brystkreftbehandling". Husebø var Helse Vest-finansiert postdoktor i Helse Stavanger (2017-2019) med prosjekt om behandlingsbyrde og tarmkreft.

Husebøs forskningsinteresser omfatter folkehelse, helsefremmende arbeid ved langvarig sykdom, kreftoverlevelse, behandlingsbyrde, digitalisering og sosial innovasjon, samt utdanningsforskning. Hun har bred kompetanse innen forskningsmetoder som anvender kvantitative, kvalitative, mixed-method og kunnskapsoppsummering som design.

Husebø er for tiden involvert i forskning på digital oppfølging av pasienter med langvarige behandlingsbehov, utvikling av digitale veilednings- og vurderingsverktøy i sykepleieutdanning, sosial innovasjon i primærhelsetjenesten, og sykepleie ved multiresistens og antibiotikastyring. Hun er leder for programområdet for forskning "Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HEVHELSE)", og besitter en hospitantstilling som forsker ved Kirurgisk Klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.   

Publications