Hopp til hovedinnhold

Anne Marie Lunde Husebø

Professor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2481
Bio

Anne Marie L. Husebø er Professor i Helsevitenskap ved Avd.for Folkehelse,ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun fullførte doktorgrad i helsevitenskap i 2015 ved Universitetet i Stavanger med teamet "Trening under brystkreftbehandling". Husebø var Helse Vest-finansiert postdoktor i Helse Stavanger (2017-2019) med prosjekt om behandlingsbyrde og tarmkreft.

Husebøs forskningsinteresser omfatter folkehelse, helsefremmende arbeid ved langvarig sykdom, kreftoverlevelse, behandlingsbyrde, digitalisering og sosial innovasjon, samt utdanningsforskning. Hun har bred kompetanse innen forskningsmetoder som anvender kvantitative, kvalitative, mixed-method og kunnskapsoppsummering som design.

Husebø er for tiden involvert i forskning på digital oppfølging av pasienter med langvarige behandlingsbehov (https://www.uis.no/nb/digitalselvhjelp), utvikling av digitale veilednings-og vurderingsverktøy i sykepleieutdanning, sosial innovasjon i primærhelsetjenesten, og sykepleie ved multiresistens og antibiotikastyring. Hun er leder for programområdet for forskning "Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HEVHELSE)" (https://www.uis.no/nb/hevhelse), og besitter en hospitantstilling som forsker ved Kirurgisk Klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.   

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Morken, Ingvild Margreta; Storm, Marianne; Søreide, Jon Arne; Urstad, Kristin Hjorthaug; Karlsen, Bjørg; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2022)

   Posthospitalization follow-up of patients with heart failure using eHealth solutions : restricted systematic review.

   Journal of Medical Internet Research

   ISSN 1438-8871.

   Volum 24.

   Hefte 2.

   s.1-20.

   DOI: 10.2196/32946

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Dalen, Ingvild; Søreide, Jon Arne; Bru, Lars Edvin; Richardson, Alison

   (2021)

   Cancer-related fatigue and treatment burden in surgically treated colorectal cancer patients – A cross-sectional study.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   DOI: 10.1111/jocn.16135

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2021)

   Stakeholders’ Perspectives on eHealth Support in Colorectal Cancer Survivorship: Qualitative Interview Study.

   JMIR Cancer

   ISSN 2369-1999.

   Volum 7.

   Hefte 3.

   DOI: 10.2196/28279

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Ødegård, Atle; Wegener, Charlotte; Aakjær, Marie; Pedersen, Anne Lyngby; Østergaard, Maja Boelsmand; Willumsen, Anna Elisabeth

   (2021)

   Exploring social innovation (SI) within the research contexts of higher education, healthcare, and welfare services : a scoping review.

   Nordic Journal of Social Research

   ISSN 1892-2783.

   Volum 12.

   Hefte 1.

   s.72-110.

   DOI: 10.7577/njsr.3455

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Husebø, Anne Marie Lunde; Akerjordet, Kristin; Kihlgren, Annica; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   Exploring mentorship practices in clinical education in nursing homes: A qualitative mixed-methods study.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   DOI: 10.1111/jocn.15943

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Larsen, Alf Inge; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2021)

   Burden of treatment in patients with chronic heart failure – A cross-sectional study.

   Heart & Lung

   ISSN 0147-9563.

   Volum 50.

   s.369-374.

   DOI: 10.1016/j.hrtlng.2021.02.003

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Dalen, Ingvild; Richardson, Alison; Bru, Lars Edvin; Søreide, Jon Arne

   (2021)

   Factors influencing treatment burden in colorectal cancer patients undergoing curative surgery: A cross-sectional study.

   European Journal of Cancer Care

   ISSN 0961-5423.

   s.1-11.

   DOI: 10.1111/ecc.13437

  • Aakjær, Marie; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Storm, Marianne; Ødegård, Atle; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Hvad skete der med innovationen da den blev social. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215034089.

   s.278-291.

  • Sevild, Cille Hagland; Niemiec, Christopher; Bru, Lars Edvin; Dyrstad, Sindre Mikal; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Initiation and maintenance of lifestyle changes among participants in a healthy life centre: a qualitative study.

   BMC Public Health

   ISSN 1471-2458.

   Volum 20.

   DOI: 10.1186/s12889-020-09111-8

  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Digital innovasjon i helse. I: Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215034089.

   s.163-176.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Karlsen, Bjørg; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2020)

   Health professionals' perceptions of colorectal cancer patients' treatment burden and their supportive work to ameliorate the burden - a qualitative study.

   BMC Health Services Research

   ISSN 1472-6963.

   Volum 20.

   DOI: 10.1186/s12913-020-05520-y

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   A qualitative study of living with the burden from heart failure treatment: Exploring the patient capacity for self-care..

   Nursing Open

   ISSN 2054-1058.

   Volum 7.

   Hefte 3.

   s.804-813.

   DOI: 10.1002/nop2.455

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Morken, Ingvild Margreta; Espeland, Jens; Hagen, Laila Garberg; Karlsen, Bjørg

   (2019)

   Discussing a nurse assisted ehealth service from hospital to home.

   IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking, and Communications

   ISSN 2160-4886.

   Volum 2019-October.

   s.1-6.

   DOI: 10.1109/WiMOB.2019.8923545

  • Dombestein, Heidi Janne; Norheim, Anne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2019)

   Understanding informal caregivers' motivation from the perspective of self-determination theory: an integrative review.

   Scandinavian Journal of Caring Sciences

   ISSN 0283-9318.

   Volum 34.

   Hefte 2.

   s.267-279.

   DOI: 10.1111/scs.12735

  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Thomas, Elisabeth; Elwyn, Glyn; Zisman-Ilani, Yaara

   (2019)

   Coordinating mental health services for people with serious mental illness: A scoping review of transitions from psychiatric hospital to community.

   Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research

   ISSN 0894-587X.

   Volum 46.

   Hefte 3.

   s.352-367.

   DOI: 10.1007/s10488-018-00918-7

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   Nursing student's experience of the clinical learning environment in Norwegian nursing homes: a cross-sectional study .

   Osetrovatelstvo

   ISSN 1338-6263.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.70-78.

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2019)

   Patients' experience with heart failure treatment and self-care - a qualitative study exploring the burden of treatment..

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   Volum 28.

   s.1782-1793.

   DOI: 10.1111/jocn.14799

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin

   (2018)

   Status of knowledge on student-learning environments in nursing homes: A mixed-method systematic review.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   Volum 27.

   Hefte 7-8.

   s.1344-1359.

   DOI: 10.1111/jocn.14299

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Morken, Ingvild Margreta; Eriksen, Kristina Sundt; Nordfonn, Oda Karin

   (2018)

   The patient experience with treatment and self-management (PETS) questionnaire: translation and cultural adaption of the Norwegian version.

   BMC Medical Research Methodology

   ISSN 1471-2288.

   Volum 18.

   Hefte 1.

   DOI: 10.1186/s12874-018-0612-9

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Husebø, Tormod Lunde

   (2017)

   Quality of Life and Breast Cancer: How Can Mind–Body Exercise Therapies Help? An Overview Study..

   Sports

   ISSN 2075-4663.

   Volum 5.

   Hefte 4.

   DOI: 10.3390/sports5040079

  • Guise, Veslemøy; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Moltu, Kirsti; Wiig, Siri

   (2016)

   Telecare in Home Healthcare Services: Implications for Quality and Safety. I: Researching Patient Safety and Quality in Health Care: A Nordic Perspective.

   Taylor & Francis

   ISBN 9781472477132.

   s.179-193.

   DOI: 10.1201/9781315605609-13

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Allan, Helen; Karlsen, Bjørg; Søreide, Jon Arne; Bru, Lars Edvin

   (2015)

   Exercise: A Path to Wellness during Adjuvant Chemotherapy for Breast Cancer?.

   Cancer Nursing

   ISSN 0162-220X.

   Volum 38.

   Hefte 5.

   s.E13-E20.

   DOI: 10.1097/NCC.0000000000000205

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Karlsen, Bjørg; Allan, Helen; Søreide, Jon Arne; Bru, Lars Edvin

   (2015)

   Factors perceived to influence exercise adherence in women with breast cancer participating in an exercise programme during adjuvant chemotherapy: a focus group study.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   Volum 24.

   Hefte 3-4.

   s.500-510.

   DOI: 10.1111/jocn.12633

  • Wiig, Siri; Guise, Veslemøy; Anderson, Janet; Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Testad, Ingelin; Søyland, Elsa; Lorentsen Moltu, Kirsti

   (2014)

   Safer@home- Simulation and training: the study protocol of a qualitative action research design.

   BMJ Open

   ISSN 2044-6055.

   Volum 4.

   Hefte 7.

   DOI: 10.1136/bmjopen-2014-004995

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Dyrstad, Sindre Mikal; Mjaaland, Ingvil; Søreide, Jon Arne; Bru, Lars Edvin

   (2014)

   Effects of scheduled exercise on cancer-related fatigue in women with early breast cancer.

   Scientific World Journal

   ISSN 1537-744X.

   Volum 2014.

   DOI: 10.1155/2014/271828

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2014)

   Virtual Visits in Home Health Care for Older Adults.

   Scientific World Journal

   ISSN 1537-744X.

   DOI: 10.1155/2014/689873

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Dyrstad, Sindre Mikal; Søreide, Jon Arne; Bru, Lars Edvin

   (2013)

   Predicting exercise adherence in cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis of motivational and behavioural factors.

   Journal of Clinical Nursing (JCN)

   ISSN 0962-1067.

   Volum 22.

   Hefte 1-2.

   s.4-21.

   DOI: 10.1111/j.1365-2702.2012.04322.x

  • Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2012)

   Using simulation-based training to ensure safe implementation processes of new technology in the home context – A literature review. I: 2nd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Health Care,Book of Abstracts, 6-7. March 2012, Copenhagen, Denmark.

   ISBN 978-87-92706-43-0.

   s.61-63.

 • Bøker og kapitler
  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2015)

   Exercise during breast cancer treatment A study of physical and psychosocial outcomes, and motivational challenges. .

   Universitetet i Stavanger

   ISBN 978-82-7644-631-9.

 • Formidling
  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   What characterizes the RN mentors’ experiences with engaging in a co-creative process target to develop an e-learning intervention to enhance mentorship practices of nursing students in nursing homes..

  • Nordfonn, Oda Karin; Gjeilo, Kari Hanne; Storm, Marianne; Karlsen, Bjørg; Urstad, Kristin Hjorthaug; Morken, Ingvild Margreta; Wathne, Hege Bjøkne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2021)

   Experiences from using co-creation as a methodological approach for development of an eHealth-service post-hospital discharge.

  • Wathne, Hege Bjøkne; Husebø, Anne Marie Lunde; Morken, Ingvild Margreta; Storm, Marianne

   (2021)

   Telephone interview as a data collection method. Developing an eHealth service to support the transitioning from hospital to home..

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Jensen, Anne Ree; Rossavik, Bente; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Traineeprogram etablerer heltidsstillinger og sikrer sykepleiefaglig kompetanse.

   Tidsskriftet sykepleien

   ISSN 0806-7511.

   Volum 109.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2021.86362

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Wathne, Hege Bjøkne

   (2020)

   Hjem fra sykehus - med digital selvhjelp..

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Self-management demands following surgical treatment burdens colorectal cancer survivors.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Hjem fra sykehus - med digital selvhjelp (eHealth@H-2-H).

  • Fjellså, Hilde Marie Hunsbedt; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2020)

   E-health technologies in care coordinaton for older patients living home: A scoping review .

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Hjem fra sykehus - med digital selvhjelp.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Morken, Ingvild Margreta; Storm, Marianne; Karlsen, Bjørg

   (2020)

   Digital helsehjelp kan lette behandlingsbyrden hos kronisk syke.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2020)

   The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS .

  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2019)

   Digital innovasjon i helse.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2019)

   Digitalization of healthcare services - a social innovation?.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Gjør sykehjemmene attraktive!.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Zisman-Ilani, Yaara; Thomas, Elisabeth; Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Elwyn, Glyn

   (2019)

   Review finds common pitfalls in post-hospital care for people with SMI.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin

   (2018)

   Mixed Method reviews in exploring Learning environments in nursing education.

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Eriksen, Kristina Sundt; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2018)

   Pre-test of a Norwegian version of Patient Experience with Treatment and Self-management (PETS) questionnaire, using cognitive interviewing techniques.

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2018)

   My heart failure nurse is my checkpoint and my safety: a qualitative study on management of treatment burden among heart failure patients.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin

   (2017)

   Student learning environments in nursing homes.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2015)

   Factors perceived to influence exercise adherence in women with breast cancer participating in an exercise program during adjuvant chemotherapy: a focus group study..

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Funn fra treningsstudien.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Scientific testing of an exercise program for women being treated for breast cancer.

  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Virtual visits in home health care for elderly people - A systematic integrative review of service content and technology users' experiences.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Funn fra treningsstudien.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Predicting exercise adherence in cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis of motivational and behavioral factors.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Exercise; promoting psychological health in women with breast cancer.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   The role of social support in motivation for exercise in women with early stage breast cancer during chemotherapy.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Scientific testing of an exercise program for women being treated for breast cancer.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Fysisk aktivitet-en kilde til velvære for kvinner med brystkreft.

   Athene-Medlemsblad for Brystkreftforeningen

   Volum 3.

   s.26-29.

  • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti

   (2014)

   Videokommunikasjon i hjemmebaserte tjenester - Bruksområder, brukere og mål for opplæring.

  • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti; Anderson, Janet

   (2014)

   Kartlegging av opplæringsbehov: Resultater fra datainnsamling i WP4.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Trening som helsefremmende tiltak for kvinner med brystkreft.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2014)

   Virtual visits in home health care for elderly people – A systematic, integrative literature review.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nordfonn, Oda Karin; Karlsen, Bjørg; Husebø, Anne Marie Lunde; Morken, Ingvild Margreta; Storm, Marianne; Wathne, Hege Bjøkne; Gjeilo, Kari Hanne; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2021)

   Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway