Anne Marie Lunde Husebø

Professor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-2481

Bio

Anne Marie L. Husebø er Professor i Helsevitenskap ved Avdeling for folkehelse, ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hun fullførte doktorgrad i helsevitenskap i 2015 ved Universitetet i Stavanger med teamet "Trening under brystkreftbehandling". Husebø var Helse Vest-finansiert postdoktor i Helse Stavanger (2017-2019) med prosjekt om behandlingsbyrde og tarmkreft.

Husebøs forskningsinteresser omfatter folkehelse, helsefremmende arbeid ved langvarig sykdom, kreftoverlevelse, behandlingsbyrde, digitalisering og sosial innovasjon, samt utdanningsforskning. Hun har bred kompetanse innen forskningsmetoder som anvender kvantitative, kvalitative, mixed-method og kunnskapsoppsummering som design.

Husebø er for tiden involvert i forskning på digital oppfølging av pasienter med langvarige behandlingsbehov, utvikling av digitale veilednings- og vurderingsverktøy i sykepleieutdanning, sosial innovasjon i primærhelsetjenesten, og sykepleie ved multiresistens og antibiotikastyring. Hun er leder for programområdet for forskning "Helsefremmende innsats ved helseutfordringer (HEVHELSE)", og besitter en hospitantstilling som forsker ved Kirurgisk Klinikk, Stavanger Universitetssjukehus.   

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2015)

   Exercise during breast cancer treatment A study of physical and psychosocial outcomes, and motivational challenges. .

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-631-9.

 • Formidling
  • Frøiland, Christina Tølbøl; Husebø, Anne Marie Lunde; Akerjordet, Kristin; Kihlgren, Annica; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Exploring mentorship practices in clinical education in nursing homes.

   Rapid 5 Presentation;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Akerjordet, Kristin; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Andersen, Linda Lundgaard; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2022)

   Co-creation in Higher Education with registered nurse mentors from nursing homes.

   Mini oral with poster presentation;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Storm, Marianne; Morken, Ingvild Margreta; Urstad, Kristin Hjorthaug; Wathne, Hege Bjøkne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2022)

   eHealth@Hospital-2-Home: digital, sykepleieassistert hjemmeoppfølging etter utskrivelse fra sykehus - en mulighetsstudie.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2022;

   2022-10-18 - 2022-10-19.

  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2022)

   eHealth@Hospital-2-Home- A Norwegian study on digital follow-up of patients with heart failure and patients surgically treated for colorectal cancer transitioning from hospital to home. .

   Co-Production Lab Meeting;

   2022-02-16.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Wathne, Hege Bjøkne

   (2022)

   eHealth@Hospital-2-Home-«Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp».

   Mulighetsmøte HelseCampus ;

   2022-05-04.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2022)

   eHealth@Hospital-2-Home- A study on digital follow-up of patients with heart failure and patients surgically treated for colorectal cancer transitioning from hospital to home. .

   Prosject Seminar-Open lecture;

   2022-05-23.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Wathne, Hege Bjøkne

   (2022)

   Trygghet etter utskrivelse fra sykehus ved digital hjemmeoppfølging Foreløpige erfaringer fra prosjektet «eHealth@Hospital-2-Home» .

   Webinar-serie Digital hjemmeoppfølging;

   2022-11-18.

  • Frøiland, Christina Tølbøl; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit

   (2021)

   What characterizes the RN mentors’ experiences with engaging in a co-creative process target to develop an e-learning intervention to enhance mentorship practices of nursing students in nursing homes..

   Poster utstilling;

   2021-10-04 - .

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Jensen, Anne Ree; Rossavik, Bente; Husebø, Sissel Iren Eikeland

   (2021)

   Traineeprogram etablerer heltidsstillinger og sikrer sykepleiefaglig kompetanse.

   Tidsskriftet sykepleien.

   ISSN 0806-7511.

   Volum 109.

   DOI: 10.4220/Sykepleiens.2021.86362

  • Nordfonn, Oda Karin; Gjeilo, Kari Hanne; Storm, Marianne; Karlsen, Bjørg; Urstad, Kristin Hjorthaug; Morken, Ingvild Margreta; Wathne, Hege Bjøkne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2021)

   Experiences from using co-creation as a methodological approach for development of an eHealth-service post-hospital discharge.

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2021-10-04 - 2021-10-06.

  • Wathne, Hege Bjøkne; Husebø, Anne Marie Lunde; Morken, Ingvild Margreta; Storm, Marianne

   (2021)

   Telephone interview as a data collection method. Developing an eHealth service to support the transitioning from hospital to home..

   Nordic Conference in Nursing Research;

   2021-10-04 - 2021-10-06.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Morken, Ingvild Margreta; Storm, Marianne; Karlsen, Bjørg

   (2020)

   Digital helsehjelp kan lette behandlingsbyrden hos kronisk syke.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Self-management demands following surgical treatment burdens colorectal cancer survivors.

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2020;

   2020-03-10 - 2020-03-11.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Wathne, Hege Bjøkne

   (2020)

   Hjem fra sykehus - med digital selvhjelp..

   Faglig presentasjon;

   2020-10-19 - .

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Hjem fra sykehus - med digital selvhjelp (eHealth@H-2-H).

   Samarbeid om eHelse UiS-SUS;

   2020-12-18.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2020)

   Hjem fra sykehus - med digital selvhjelp.

   Samhandlingsseminar;

   2020-11-06.

  • Fjellså, Hilde Marie Hunsbedt; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2020)

   E-health technologies in care coordinaton for older patients living home: A scoping review .

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2020;

   2020-03-10 - 2020-03-11.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2020)

   The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home.

   International Nurse Education Conference ;

   2020-04-26 - 2020-04-29.

  • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn

   (2019)

   STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS .

   12th International Scientific Conference; Theory, Research and Education in Nursing;

   2019-05-23 - 2019-05-24.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2019)

   Digitalization of healthcare services - a social innovation?.

   Den 3 nasjonale helsetjenstekonferansen;

   2019-03-12 - 2019-03-13.

  • Zisman-Ilani, Yaara; Thomas, Elisabeth; Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Elwyn, Glyn

   (2019)

   Review finds common pitfalls in post-hospital care for people with SMI.
  • Frøiland, Christina Tølbøl; Brekklund, Jannicke; Tran, Son Thanh; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn; Husebø, Anne Marie Lunde; Gonzalez, Marianne Thorsen; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Akerjordet, Kristin

   (2019)

   Gjør sykehjemmene attraktive!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2019)

   Digital innovasjon i helse.

   Forfatterseminar;

   2019-01-15.

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2018)

   My heart failure nurse is my checkpoint and my safety: a qualitative study on management of treatment burden among heart failure patients.

   Euro Heart Care 2018;

   2018-06-07 - 2018-06-09.

  • Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Eriksen, Kristina Sundt; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2018)

   Pre-test of a Norwegian version of Patient Experience with Treatment and Self-management (PETS) questionnaire, using cognitive interviewing techniques.

   Nordic Conference of Nursing Research;

   2018-06-14 - 2018-06-15.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin

   (2018)

   Mixed Method reviews in exploring Learning environments in nursing education.

   Nordic Conference of Nursing Research;

   2018-06-14 - 2018-06-15.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin

   (2017)

   Student learning environments in nursing homes.

   International conference 2017;

   2017-05-25.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2015)

   Factors perceived to influence exercise adherence in women with breast cancer participating in an exercise program during adjuvant chemotherapy: a focus group study..

   World Congress on Breast Cancer. August 03-05, Birmingham, UK.;

   2015-08-03 - 2015-08-05.

  • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne

   (2014)

   Virtual visits in home health care for elderly people – A systematic, integrative literature review.

   9th Biennial International Conference in Organisational Behaviour in Health Care. ;

   2014-04-23 - 2014-04-25.

  • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Virtual visits in home health care for elderly people - A systematic integrative review of service content and technology users' experiences.

   3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Health care;

   2014-10-02 - 2014-10-03.

  • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti; Anderson, Janet

   (2014)

   Kartlegging av opplæringsbehov: Resultater fra datainnsamling i WP4.

   Prosjektmøte;

   2014-06-05 - .

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Funn fra treningsstudien.

   presentasjon av forskning;

   2014-06-17.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Funn fra treningsstudien.

   Presentasjon av forskning;

   2014-06-06.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Predicting exercise adherence in cancer patients and survivors: a systematic review and meta-analysis of motivational and behavioral factors.

   PhD Journal Club;

   2014-01-22.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Exercise; promoting psychological health in women with breast cancer.

   Health promotion Research-An International Forum;

   2014-08-25 - 2014-08-27.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   The role of social support in motivation for exercise in women with early stage breast cancer during chemotherapy.

   8th. ICN. IPA/APNN Conference 2014;

   2014-08-18 - 2014-08-20.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Scientific testing of an exercise program for women being treated for breast cancer.

   PhD Students Meeting;

   2014-01-23.

  • Guise, Veslemøy; Wiig, Siri; Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Søyland, Elsa; Testad, Ingelin; Lorentsen Moltu, Kirsti

   (2014)

   Videokommunikasjon i hjemmebaserte tjenester - Bruksområder, brukere og mål for opplæring.

   Informasjonsmøte hos Randaberg kommune;

   2014-08-22 - .

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Trening som helsefremmende tiltak for kvinner med brystkreft.

   Faglunsj;

   2014-03-12.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Scientific testing of an exercise program for women being treated for breast cancer.

   Research presentation;

   2014-01-21.

  • Husebø, Anne Marie Lunde

   (2014)

   Fysisk aktivitet-en kilde til velvære for kvinner med brystkreft.

   Athene-Medlemsblad for Brystkreftforeningen.

   Volum 3.

   s.26-29.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nordfonn, Oda Karin; Karlsen, Bjørg; Husebø, Anne Marie Lunde; Morken, Ingvild Margreta; Storm, Marianne; Wathne, Hege Bjøkne; Gjeilo, Kari Hanne; Urstad, Kristin Hjorthaug

   (2021)

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway