Skip to main content

Grunnleggende kjemi KJE101

Grunnleggende emne i kjemi tilpasset studiene bachelorstudium i ingeniørfag


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Course code

KJE101

Version

1

Credits (ECTS)

5

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Læringsutbytte
Etter utført kurs skal studentene kunne: Navnsette uorganiske og organiske kjemikalier. Ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting. Forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv. prinsipper for likevekter. Ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi.
Innhold
Kjemi: Atomstrukturen. Kjemisk binding. Intermolekylære bindinger. Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og Organisk kjemi. Miljøkunnskap: økologi, renere teknologi, forurensning og konsekvenser av forurensning, renseteknologi, energi og enøk, avfall og behandling av avfall. Arbeidsmiljø, kjemiske og fysiske miljøfaktorer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Cappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamling

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Emil Lindback
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
Forelesninger (3 timer i uken), regneøvelser (1 time i uken).
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør, y-vei, bachelorstudiuim i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kjemi for data/elektro (RED101) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto