Grunnleggende kjemi (KJE101)

Grunnleggende emne i kjemi tilpasset bachelorstudium i ingeniørfag.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

KJE101

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kjemi: Atomstrukturen. Kjemisk binding. Intermolekylære bindinger. Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og Organisk kjemi. 

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne:
  • Navnsette uorganiske og organiske kjemikalier.
  • Ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting.
  • Forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv. prinsipper for likevekter.
  • Ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi.
  • Ha kjennskap til kjemiske miljøutfordringer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Cappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamling, Kalkulator ,

Fagperson(er)

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Forelesninger (2 timer i uken), regneøvelser (2 timer i uken).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kjemi for data/elektro (RED101_1) 5

Åpent for

Batteri- og energiteknologi - bachelor i ingeniørfag Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign, y-vei - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag Geovitenskap og energiressurser - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag Medisinsk teknologi - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto