Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende kjemi KJE101

Grunnleggende emne i kjemi tilpasset studiene bachelorstudium i ingeniørfag


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

KJE101

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk
Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Læringsutbytte
Etter utført kurs skal studentene kunne: Navnsette uorganiske og organiske kjemikalier. Ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting. Forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv. prinsipper for likevekter. Ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi.
Innhold
Kjemi: Atomstrukturen. Kjemisk binding. Intermolekylære bindinger. Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og Organisk kjemi. Miljøkunnskap: økologi, renere teknologi, forurensning og konsekvenser av forurensning, renseteknologi, energi og enøk, avfall og behandling av avfall. Arbeidsmiljø, kjemiske og fysiske miljøfaktorer.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer A - F Cappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamling.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Emil Lindback
Instituttleder: Ingunn Westvik Jolma
Arbeidsformer
Forelesninger (3 timer i uken), regneøvelser (1 time i uken).
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Emneevaluering
Fakultetets rutiner for studentevaluering og kvalitetssikring benyttes
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Kjemi for data/elektro (RED101) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto