Tampere University

Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet har utdannet ingeniører siden 1911, har ca. 11.000 studenter og tilbyr emner og studieprogrammer på engelsk innem ‘Business and Built Environment’, ‘Computing and Electrical Engineering’, ‘Engineering Sciences’ og ‘Natural Sciences’.

UiS har en Erasmus+ avtale med Tampere University of Applied Sciences ( TAMK) som dekker ingeniør- og teknologifag og har spesielt bra tilbud for studenter som ønsker å kombinere teknologi og driftsledelse og studenter med interesse i koblingen mellom teknologi og industri. I tillegg er TAMK og UiS begge medlemmer av NORDTEK, et nettverk av tekniske universiteter i Norden, som tilbyr utveksling med Erasmus+ stipend.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Erasmus+avtale: 1-2 plasser for studenter ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (bachelor og/eller masternivå).

Studenter på «Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse» (master) vil bli prioritert.

Nordlys-nettverk: 2 plasser for studenter på Master samfunnsikkerhet

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+ eller Nordtekavtale er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmusstipend i tillegg til stipend fra Lånekassen

Semesterorganisering

Høstsemester: August/september - desember
Vårsemester: Januar - mai

Valg av emner

Oversikt over valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål?