Tampere University

Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Tampere University ligg i Tampere som er den nest største byen i Finland. Byen er en typisk studentby med mange kulurtilbud og kafeer. I 2019 ble Tampere University of Technology fusjonert med University of Tampere og universitetet har nå over 21.000 studenter. Universitetet er kjent for sitt tette samarbeid med industrien og næringslivet.

Universitetet har tre campuser. Hervanta campus i nærheten av sentrum tilbyr i hovedsak tekniske/ingeniørfaglige utdanninger, mens campus i bykjernen " City Centre campus" tilbyr utdanning innen ledelse, økonomi, naturvitenskap, samfunnsfag mm.

Informasjon for utvekslingsstudenter

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Erasmus+avtale: 1-2 plasser for studenter ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (bachelor og/eller masternivå).

Studenter på «Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse» (master) vil bli prioritert.

Erasmus+ avtale UiS (Nordlys-nettverk): 2 plasser

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+ avtale er fritatt for skolepenger

Stipendmuligheter

Erasmusstipend i tillegg til stipend fra Lånekassen

Semesterorganisering

Høstsemester: August/september - desember
Vårsemester: Januar - mai

Valg av emner

Oversikt valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål?