University of Aberdeen

University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Aberdeen er et av de eldste universitetene I Storbritannia, og har totalt rundt 15.000 studenter fordelt på tre store fakultet.

Universitetet i Stavanger har inngått en Erasmus+ internasjonal dimensjon-avtale med University of Aberdeen innenfor fagfeltet Education (bachelornivå).

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 plasser (for ett semester hver).

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen, finnes det også en mulighet for Erasmus+ internasjonal dimensjon-stipend.

Dersom det er tilstrekkelig med midler tilgjengelig, og det foreligger et Erasmus+ internasjonal dimensjon-samarbeid mellom UiS og universitetet i Storbritannia, vil studenter kunne få tildelt et slikt stipend.

Studenter som søker på Erasmus+ internasjonal dimensjon-stipend vil først få svar på om de mottar stipend ca. 3 uker etter søknadsfrist (1. februar for utveksling på høsten og 1. september for utveksling på våren).

Informasjon om prioriteringer og stipendsatser.

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. september-15. desember

Vårsemester: 5. januar-15. mai

Valg av emner

Catalogue of courses - velg emner innenfor Education.

For internasjonale studenter er det anbefalt å ta emner på Level 2 og 3 (unntaksvis Level 4).

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 60 Aberdeen credit points

Bolig

Universitetet tilbyr bolig for internasjonale studenter. Informasjon om boligtilbudet.

Visum

Studenter med norsk statsborgerskap som skal studere i Storbritannia i 6 måneder eller mindre, trenger ikke visum.

Studenter som derimot skal i praksis i Storbritannia under utvekslingsoppholdet trenger visum. I etterkant av Brexit er dette en komplisert og tidkrevende prosess for den enkelte student.

Flere spørsmål?