University of Lapland

Reis på utveksling til EUs nordligste universitet!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Laplands universitet ligger i Rovaniemi og har ca. 5000 studenter.

UiS og Laplands universitet er begge medlem av Nordlys-nettverket. Dette åpner for at alle studenter ved UiS kan reise på utveksling hit så lenge de finner relevante emner.

Undervisningsspråk

Engelsk eller finsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller finsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Nordlys: ingen begrensning

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys- eller Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipendi tillegg til støtte fraLånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september - desember

Vårsemester: januar - mai

Valg av emner

Her finner du en oversikt over tilgjengelige emner ved Laplands universitet.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Som utvekslingsstudent er du garantert bolig så lenge du søker innen gitte frister.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål?