University of Surrey

Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Surrey (15 000 studenter) har, i tillegg til å nå høyt opp i de nasjonale rankinglister i 2016, også blitt kåret til "University of the Year" og "University of the Year for Student Experience" både i "The Times" og "Sunday Times". Foruten svært gode studieprogrogrammer innenfor helsefag og sykepleie tilbyr universitetet, som ble grunnlagt i 1966, studieprogram innenfor de fleste fagområder.

UiS har inngått en Erasmus+-avtale med University of Surrey innen følgende fågområder:
  • sykepleie
  • jordmor
  • paramedisin

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må dokumentere engelsknivå og kan vise til:

1. karakter 5 i engelsk eller bedre fra videregående

2. IELTS test og minimum karakter 7 i samtlige deler av testen som innbefatter en lyttedel, leseforståelse, en skriftlig del samt en muntlig test.

Karakterkrav

Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2 studenter på bachelor i sykepleie

2 studenter på bachelor i paramedisin

2 studenter på master i jordmor

Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Viktig melding angående studentutveksling til Storbritania 2023/2024:
I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen, finnes det også en mulighet for Erasmus+-internasjonal dimensjon-stipend. Dersom det er tilstrekkelig med midler tilgjengelig, vil studenter kunne få tildelt et slikt stipend.

Studenter som søker på Erasmus+ internasjonal dimensjon-stipend vil først få svar på om de mottar stipend ca. 3 uker etter søknadsfrist (1. februar for utveksling på høsten og 1. september for utveksling på våren).

Informasjon om prioriteringer og stipendsatser.

Studenter under Erasmus+ Internasjonal dimensjon slipper å betale skolepenger.

Semesterorganisering

Høstsemester: september – desember

Vårsemester: januar/februar – juni

Helsefag-studenter i praksis: datoer fastsettes individuelt

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS credits = 60 CATS (Credit Accumulation Transfer System)

Bolig

Våre samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å skaffe til veie en egnet bolig, men studenter må påregne noe reisetid mellom praksisplass og bosted.

Visum

Studenter med norsk statsborgerskap trenger ikke studentvisum i Storbritannia så lenge de skal studere i mindre enn 6 måneder.

Praksisstudenter:

Studenter som skal på et utvekslingsopphold som bare innebærer praksis, behøver visum og må søke på "Temporary Worker Government Authorized Exchange Visa" (https://www.gov.uk/government-authorised-exchange). Visumsøknaden innebærer en del kostnader og personlig oppmøte på ambassaden i Oslo . Det anbefales å komme i gang så tidlig som mulig med denne prosessen. Vennligst kontakt Internasjonal Seksjon for mer informasjon.

Vaksiner

Sjekk UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. Det kan også hende at praksisplassen og/eller sykehuset du skal til krever at du tar en del vaksiner i forkant av avreise.

OBS! Sykepleiestudenter må ta hepatitt B vaksine før reisen til UK. Merk at hele vaksinasjonsprosessen kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?