UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokale samarbeidspartnere.

Published Sist oppdatert
Sykepleiestudenter på pasientrom
NYTT STUDIETILBUD: Fra 2024 vil UiS tilby sykepleierutdanning for Dalane og Hå. Her øver bachelorstudenter i sykepleie (Arkivfoto: Elisabeth Tønnessen).

Universitetet i Stavanger får 8,2 millioner fra regjeringen til et nytt studietilbud som skal gi flere sykepleiere i distriktet. Målet er uteksaminering av 30 sykepleiere etter tre års fulltidsstudium.

– Prosjektet bidrar til å styrke distriktet i vår region med nødvendig sykepleierkompetanse for å kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester. Vi når en større andel av befolkningen med tilbud om høyere utdanning og styrker fleksibiliteten i utdanning i tråd med politiske føringer, sier prosjektleder Marie Undheim ved UiS.

Gledelig for hele regionen

– Samlet melder kommunene om et stort behov for sykepleiere i årene fremover. Med dette tilbudet svarer vi på et tydelig ønske i regionen om å gjøre det lettere for flere innbyggere å utdanne seg lokalt, forteller hun videre.

Portrett av Marie Undheim, universitetslektor ved UiS
Marie Undheim er prosjektleder for de distriktsvennlige sykepleierutdanningene ved UiS.

Studietilbudet er en videreutvikling av en tilsvarende sykepleierutdanning i Ryfylke som startet høsten 2022. Den vil gjennomføres i tett samarbeid med Eigersund kommune, Bjerkreim kommune, Sokndal kommune, Lund kommune og Hå kommune.

Les om studieprogrammet.

Dalane utdanningssenter er også en viktig lokal samarbeidspartner i rekruttering av og tilrettelegging for studentene, og har mottatt 2 millioner fra regjeringen til dette arbeidet.

– Dette er en fantastisk nyhet! For kommunene i Dalane og Hå vil UiS sin fleksible og distriktsvennlige sykepleierutdanning svare på et lenge etterspurt behov. Når får regionen anledning til å videreutdanne de som allerede jobber i helse- og omsorgssektoren, og andre, som på grunn av jobb og livssituasjon ikke kan reise bort for å studere, sier Gudrun Ellingsen, som er daglig leder ved Dalane utdanningssenter.

Oppstart høsten 2024

Studietilbudet vil gis til søkere med tilknytning til en av samarbeidskommunene Hå, Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim.

– Studiet passer for de som ikke har anledning til å møte daglig på campus ved UiS, blant annet grunnet ønske om å studere der de bor og kombinere dette med andre forpliktelser som familieliv, forklarer Undheim.

Dalane utdanningssenter er allerede i gang med forberedelser for å rekruttere søkere til studiet.

– Vi tilbyr allerede fra høsten 2023 påbyggsfag fra videregående for de som mangler fag, eller må forbedre karakterer for å kvalifisere seg til utdanningen, sier Ellingsen.

Det er opprettet en gruppe «Vi som vil bli sykepleier i Dalane» på Facebook for de som vil holdes oppdatert på relevant informasjon om sykepleierutdanningen.

Kontakt:

Universitetslektor i sykepleie
51834152
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse