Avtale om HelseCampus Stavanger signert

UiS, Stavanger universitetssjukehus, Stavanger kommune, Laerdal medical og forskningsinstituttet NORCE har inngått en avtale om et felles utviklingsprosjekt, HelseCampus Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Styringsgruppe og prosjektleder Helsecampus Stavanger
Eli Karin Fosse, Stavanger kommune (f.v.), prosjektleder Ragne Kristin Farmen, Ingvild Eide Graff, NORCE, Ole Ringdal, UiS, Elsa Søyland, Laerdal medical, Tord Haaland, Stavanger kommune, og Inger Cathrine Bryne, SUS. (Foto: Karen Anne Okstad)

Første gang publisert august 2019. Tekst: Elin Nyberg.

Bakgrunnen for avtalen er etableringen av et nytt fakultet for helsevitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS) og nytt universitetssykehus på universitetsområdet på Ullandhaug.

Disse etableringene vil til sammen styrke regionens helserelaterte utdanninger, forskning, innovasjon og næringsutvikling.

Målet med HelseCampus Stavanger (HCS) er å koordinere utviklingsbehovene og kompetansen mellom partene for på den måten å få mest mulig kraft i samarbeidet om verdibasert og helhetlig helsetjeneste.  

Løpende dialog

Partene i prosjektet skal ha en løpende dialog om regionale helserelaterte satsinger og skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

Ragne Farmen er prosjektleder for HCS med hovedansvar for gjennomføring av prosjektet mens en arbeidsgruppe skal utvikle og foredle idéer og fungere som et diskusjonsforum for å sikre fremdrift og realisering av delprosjekter som en blir enige om å satse på.

–  Intensjonsavtalen formaliserer samarbeidet og satsingen på HelseCampus Stavanger. Det er viktig med utviklingen av et felles bilde av formålet. Det opplever jeg at vi er på vei mot å oppnå, sier prosjektleder Ragne Farmen.

Idéutvikling

Målet er også å etablere en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter, bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi, og forenkle og profesjonalisere ideer og prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.

Det er også viktig å bidra til oppbygging av felles forsknings- og innovasjons-infrastruktur i form av laboratorier, teknologisk utstyr og IKT og utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.

Organisasjonen

Styringsgruppen i samarbeidsprosjektet skal møtes fire ganger i året, mens arbeidsgruppen møtes jevnlig.

–  Vi er i gang med å sette sammen tverrfaglige fagråd innenfor hvert av de tre områdene i visjonen for HCS, som er samhandling, sikkerhet og simulering. Jeg ser for meg at fagrådene skal jobbe «nedenifra og opp», sette dagsorden, samhandle på tvers av miljøene og identifisere utfordringer og muligheter, sier Ragne Farmen.