Nasjonal helse- og sykehusplan lagt fram

Helseminister Bent Høie mener HelseCampus Stavanger svarer på mange av utfordringene i den nye Stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23.

Publisert Sist oppdatert

Sykepleier og eldre mann med blikk-kontakt
Pasientens stemme skal bli hørt, heter det i planen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-23 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Samhandling et hovedtema

Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientens stemme skal bli hørt – både i møtet mellom pasient og behandler og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene, heter det i meldingen.

Hovedtemaene i meldingen er samhandling mellom kommuner og helseforetak, psykisk helsevern, bruk av teknologi og digitalisering, kompetanse og akuttmedisinske tjenester.

Klyngen treffer tematikken

Helseminister Bent Høie sa i sin tale på den offisielle åpningen av HelseCampus Stavanger, følgende om den nasjonale helse- og sykehusplanen:

– Det blir en plan om hvordan vi ønsker at helsetjenesten skal utvikle seg, både på kort og lang sikt. En skulle nesten tro at dere hadde lest utkastet, for mye av det som skjer her i klyngen treffer store deler av tematikken, sa Høie.

Les helseminister Bent Høie sin tale under åpningen av HelseCampus Stavanger.