Pumps og Pipes inngår samarbeidsavtale HelseCampus

Avtalen skal styrke arbeidet med å fremme nyskaping og innovasjon på tvers av helse -og omsorgssektoren og andre fagmiljøer.

Publisert Sist oppdatert

Ragne Farmen, Kristin Reitan Husebø, Thor Ole Gulsrud
Styreleder Kristin Reitan Husebø (i midten) og prosjektleder Thor Ole Gulsrud i Norway Pumps & Pipes inngår samarbeidsavtale med Ragne Farmen, prosjektleder for HelseCampus.

Først publisert februar 2020

Hovedaktiviteten til både HelseCampus Stavanger og Norway Pumps & Pipes er å skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

Kunnskap fra industri og produksjon

HelseCampus Stavanger skal jobbe med strukturer, prosess og forbedre arbeidsmåter innen helse- og omsorgssektoren, forklarer Ragne Farmen, prosjektleder i HelseCampus Stavanger. Hun undestreker at overføring av kunnskap og erfaringer fra industri og produksjon er svært relevant.

– HelseCampus Stavanger er opptatt av overganger i helsetjenester og hvordan overføre kunnskap. Norway Pumps & Pipes har gjennom flere år vært en møteplass for industri og helse og er derfor en ideell samarbeidspartner for oss, sier Farmen.

Gjennom samarbeidet ønsker partene å oppnå økt profilering av begge initiativene, samt et tettere samarbeid om arrangementer, og at disse vil foregå på en felles møteplass, i hovedsak HelseCampus Stavanger.

Forsterker innovasjon innen helse

Kristin Reitan Husebø, styreleder i Norway Pumps & Pipes, er klar på at HelseCampus Stavanger er en strategisk viktig samarbeidspartner. 

– Vi ser fram til å samarbeide om framtidige aktiviteter og benytte de spennende fasilitetene som er under bygging i HelseCampus Stavanger. Vi legger til rette for at forskere og fagpersoner kan dele kompetanse og teknologi på tvers av sektorer og inn mot helseområdet. Dette bidrar til å forsterke innovasjon og utvikling på helseområdet i vår region, sier Reitan Husebø.

Felles arrangement om sikkerhet

Også Thor Ole Gulsrud, prosjektleder for Norway Pumps & Pipes er fornøys med avtalen som er inngått.

– Med åpningen av HelseCampus Stavanger har regionen fått en kjempeflott arena som kan legge til rette for møter mellom aktører på tvers av helse og annen industri. Norway Pumps & Pipes gleder seg over å kunne planlegge kommende arrangement i samarbeid med HelseCampus Stavanger, sier Gulsrud.

Det første arrangementet i felles regi er allerede planlagt. Denne gangen i samarbeid med Forskningsnettverk for helse og teknologi ved Universitetet i Stavanger. Temaet for møtet er sikkerhet: Teknologi for beslutningsstøtte i helsesektoren – hva kan vi lære av oljeindustrien? Arrangementet finner sted på HelseCampus Stavanger tirsdag 3. mars.

Teknologioverføring på tvers av sektorer

Norway Pumps & Pipes er en plattform som jobber for å fremme samarbeid og innovasjon basert på kunnskapsdeling mellom fagpersoner innenfor helsesektoren og andre sektorer, som typisk ikke ville møtes uten tilrettelegging. Gjennom Norway Pumps & Pipes skal siloer brytes ned og synergier skapes. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Norwegian Research Centre (NORCE) og Greater Stavanger. Sammen med aktører fra industri og næringsliv skal samarbeidspartnerne utvikle Norway Pumps & Pipes som et dynamisk virkemiddel for å utvikle nye ideer, nye løsninger og nye produkter.

Forskingsbasert helseklynge

HelseCampus Stavanger er navet i en regional forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene. HelseCampus Stavangerer et samarbeidsprosjekt mellom UiS, SUS, Laerdal Medical, Stavanger kommune og NORCE. Visjonen for HelseCampus Stavanger er simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse.