Se morgendagens løsninger i HelseCampus

Teknologi, nye løsninger og samarbeid blomstrer i HelseCampus. Nå er løsningen Empathic Building, der digitale velferdsteknologiske løsninger presenteres, installert.

Publisert Sist oppdatert

Gunnar Hansen i TietoEVRY
– Det store målet våret er å forandre sykehussektoren, sier Gunnar Hansen i TietoEVRY.

Tekst og foto: Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster

Gunnar Hansen i TietoEVRY er ansvarlig for  sykehusløsningen Empathic Building. Løsningen er nå installert i HelseCampus Stavanger (HCS), som et samarbeidsprosjekt med Norwegian Smart Care Lab (NSCL). 

– Vi er veldig glade for samarbeidet med TietoEVRY og synes plattformen har mye relevant funksjonalitet knyttet til både sykehussektoren, kommune og privatmarkedet. Det blir spennende å følge videreutviklingen og aktiviteten i årene som kommer, sier Karoline Blikra Mokleiv i NSCL.

Det er hun som har ansvaret for å koordinere bruk av HCS med leverandørindustrien, og sørger for dialog og oppfølging.

Mulighet til å vise seg fram

Blikra Mokleiv beskriver Empathic Building som en ny og spennende plattform der både HCS og medlemmene i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) kan få vise seg frem. 

– Digitale velferdsteknologiske løsninger kan være utfordrende å presentere, da funksjonaliteten til produktet ikke trenger å være noe fysisk som man kan se eller ta på. Ved hjelp av Empathic Building plattformen kan NSCC sine medlemmer få en mulighet til å visualisere løsningene sine og gi allmennheten et mer helhetlig inntrykk av deres teknologi. Slik kan prosjektet bidra til at også fremtidige brukere av denne teknologien kan få et inntrykk og oversikt over hva som finnes på markedet, sier hun.

Tester teknologien

Hans Hagland og Truls Hansen Kjestveit
Under installeringen av Empathic Building i HelseCampus brukte disse karene gladelig av ferien sin. Videregåendeelevene (f.v.) Hans Hagland og Truls Hansen Kjestveit går på elektro og forskerlinja. – Det er kjekt å se ny teknologi som er helt der framme i bruk, sier duoen.

Det er ikke profitt som får bedriftene til å delta i prosjektet Empathic Building, som tester ut bruken av visualiseringssystemet, men muligheten til å teste ny teknologi og funksjoner. 

– Vi ønsker å gi et bedre tilbud til pasient og pårørende samt forenkle hverdagen for de ansatte på sykehusene uten å gå på akkord med pasientsikkerheten, sier Hansen.

Slike system gir muligheten til å dele informasjon om hvor man befinner seg, hvor rullende materiell og medisinsk utstyr befinner seg og har vært i bygningsmassen, samt nye muligheter innen fallsensorikk og overfallsalarmer. 

– Vårt produkt er visualisering. Vi integrerer mot alle fagsystemer som vedlikeholdssystem, renhold, portører, journal og så videre. Løsningen er høyaktuell under dagens Covid19-situasjon for rask smittesporing og håndtering av situasjoner. Man kan også få faktiske tall på hvordan det står til med håndhygienen og sosial distansering, sier han.

Bruker ulike typer sensorteknologier

TietoERVY sin plattform er ikke knyttet opp til en bestemt sensorteknologi, men er åpen for å bruke forskjellige typer sensorteknologier. Nå testes blant annet to forskjellige produkter for innendørs sporing gjennom prosjektet i HCS.

– Dette gir muligheten til å sammenligne ulike produkter, og finne ut hva som fungerer best, opplyser Hansen og legger til:

– Jeg mener det er positivt at brukeren ikke blir låst til en bestemt sensorløsning, men kan bytte denne ut etter hvert som teknologiløsningene blir bedre uten å bytte ut brukergrensesnittet.

Den nye hverdagen

En av leverandørene som tester sin sensor for sporing innendørs er selskapet Quuppa. 

– Vi har samarbeidet med TietoEVRY gjennom flere år, og kunne ikke si nei når vi fikk muligheten til å bli med i prosjektet i til NSCL i HelseCampus. Vi ønsker å vise fram løsningen vår som er tilgjengelig på markedet, moden og klar til bruk, sier Christoffer Segercrantz. 

Han arbeider med salg i Quuppa, og beskriver produktet deres som en innendørs GPS.

En uforpliktende mulighet

 – HelseCampus Stavanger er en arena for test, innovasjon og simulering. Ønsket er at senteret skal være en utviklingsarena for ny teknologi og nye løsninger, sier Ragne Farmen, prosjektleder for HCS.

Ragne Farmen, HelseCampus
Ragne Farmen, prosjektleder for HelseCampus, ser muligheter for test og utvikling av morgendagens teknologiske løsninger i HCS. Her i dialog med Bjarte Bøe(t.h.), leder for avdeling for velferdsteknologi i Stavanger kommune, og Gunnar Hansen (t.v.) fra selskapet TietoEVRY.

Hun er opptatt av at senteret skal gi muligheter for mange forskjellige aktører.

 – Nå tester forskjellige leverandører ut sine løsninger for innendørs sporing av blant annet personer og utstyr. Dette er en er en gylden mulighet for aktører som skal anskaffe slike løsninger. Der de kan komme til HelseCampus og se løsninger i bruk uten forpliktelser, sier Farmen.

Prosjektlederen ser dette som en viktig investering for HCS, og en mulighet til å teste ut ny teknologi som vil være viktig for å utvikle helsesektoren på en best mulig måte.

Hvordan fungerer Empathic building? Gunnar Hansen i TietoEvry forklarer.