Stavanger 2025 lyser ut stipend til masterstudentar

Studerer du til master og ønsker å skrive om Stavanger 2025? Søk om kr 15 000 til forsking på jubileet.

Publisert Sist oppdatert

Tre unge foran grønne busker

I 2025 feirar Stavanger by og domkyrkje 900-årsjubileum. I samband med dette inviterer Stavanger kommune forskartalent på masternivå til å forske på og skrive om jubileumsfeiringa.

Det blir gitt inntil fire stipend på kr 15 000 til studentar som begynner å skrive oppgåvene sine i løpet av hausten 2023 eller våren 2024. Studentar frå alle fagfelt kan søke, i utgangspunktet vil studentar frå ulike fagfelt bli prioritert.

Søknadsfrist 27. oktober 2023.

Sjå Stavanger kommunes nettsider om kva søknaden om stipend til jubileumsforsking må innehalde.