Arkeologiske undersøkelser i Nordmarka på Tau

En liten oppdatering fra prosjektleder Sigrid Alræk Dugstad

Publisert Sist oppdatert

Figur 4

På Tau er vi nå godt i gang med å undersøke en boplass fra eldre steinalder (lok. 3, se kart) som ligger mellom 7,5 til 18,5 meter over havet. En foreløpig gjennomgang av flintgjenstandene fra steinalderboplassen kan tyde på at vi har funnet spor etter pionerbosetningen, dvs. den aller tidligste bosetningen. I så fall kan den være rundt 11 000 år gammel. Nå arbeider vi med å finne enda flere gjenstander som kan bidra til en sikrere tidfesting. Dessverre får vi bare undersøkt noe av boplassen da deler av den er ødelagt, men den er fortsatt veldig interessant da det fra før av ikke er undersøkt så tidlige boplasser i denne regionen. I det hele tatt er det undersøkt få steinalderboplasser i ytre Ryfylke.

Kart
Figur 1: Oversiktskart som viser de tre steinalderboplassens beliggenhet tett ved industriområdet til Norsk Stein på Tau.

I neste uke skal vi også starte utgravingen av en boplass (lok. 2) som sannsynligvis er fra siste del av eldre steinalder. Boplassen ligger mellom 12,5 og 15 meter over havet, og er sannsynligvis ca. 6000 år gammel. Boplassflaten synes å være godt bevart. Allerede under opprensing av den, og før selve utgravingen har begynt, kan vi se at det her ligger mange flintgjenstander.

Bilde 2

Figur 2: Sigurd Toft Tomter og Ester van de Lagemaat tar oversiktsbilder på lok. 3. Foto: Jann-Sverre Rauø

Figur 3

Figur 3: Ester van de Lagemaat og Jann-Sverre Rauø ved såldestasjonen hvor vi spyler bort jord- og sandmassene slik at det er enklere å se de tilhuggede gjenstandene, som eksempelvis pilspisser, kniver, skinnskraper og produksjonsavfall. Her har Ester funnet et stort stykke av kvartsitt på lok. 3. Foto Sigrid Alræk Dugstad

Figur 4

Figur 4: Dette er en variant av kvartsitt som vi ikke har sett før og som er svært fargerik og fin! Foto: Sigrid Alræk Dugstad

Figur 5

Figur 5: Opprensing av den lovende boplassflaten på lok. 2. Fra venstre Ola Tengesdal Lygre, Synne Bergan og Ester van de Lagemaat. Foto: Sigrid Alræk Dugstad