Bronsealder

1750 - 500 f.Kr.

Published Sist oppdatert

Sverd fra eldre bronsealder

I yngre steinalder vokste det fram en elite på kontinentet som pleiet kontakter over store avstander. Dette ble drivkraften i utviklingen i den perioden vi kaller bronsealder. Det skyldes ikke minst betydningen av bronsen. Det var det første legerte metallet og besto av kopper og tinn. 

Disse råstoffene fantes på vidt forskjellige steder og førte til reiser over store avstander, noe som igjen forklarer likheter i gjenstander fra graver og offerfunn – mellom Rogaland og Danmark, Kontinentet og Øst- Europa. 

Forestillingen om reisen fikk betydning også i en videre sammenheng. I Rogaland er dette nedfelt i de mange helleristningene med skipsfigurer, og i plasseringen av store og monumentale gravminner ved ferdselsveier på land og sjø. 

På gjenstander av gull og bronse og over helleristningskipene finnes sirkelfigurer av ulike typer, tolket som solsymboler. Skipsfigurene viser trolig til mytene om solens reise – gjennom havet med skip om natten og over himmelen med hest om dagen, myter som fantes over store deler av den gamle verden. De er uttrykk for en felles forståelse som har vært vesentlig for samhandlingen mellom mennesker fra ulike områder. 

Tekst: Elna Siv Kristoffersen, Rogaland gjennom 10 000 år (2011)