Demontering av prekestolen og epitafiene i Domkirken

Da store deler av Norge var i stillstand som følge av korona-restriksjonene, var det full aktivitet med demontering av prekestolen og epitafiene (minnetavlene/maleri) i Domkirken i Stavanger. Arbeidet ble selvsagt utført i tråd med de forskrifter og retningslinjer hva angår smitte- og verneutstyr, samt minimum 1 meters avstand.

Publisert Sist oppdatert

Et 362 år gammelt «puslespill»

Demonterte deler fra Prekestolen ligger klare til tilstandsvurdering, pakking og transport.

I forbindelse med restaureringen av Domkirken, skal nesten alt av inventar demonteres og flyttes til midlertidige magasin. Demonteringen av prekestolen og epitafiene har krevd nøye planlegging og tålmodig arbeid. Se for deg et 362 år gammelt tredimensjonalt puslespill i tre, der hver del er skåret ut- og malt for hånd. Bare prekestolen alene utgjør nærmere 150 deler. Disse delene er presist plassert sammen og festet med spiker eller skruer. Det samme gjelder for epitafiene.

Støv og smuss til besvær

Malerikonservator fjerner løst støv fra prekestolen før demontering.
Malerikonservator Lise Chantrier Aasen fjerner støv på prekestolen før demontering.

Det var synlig at det var lenge siden prekestolen og epitafiene var blitt renset og behandlet. Kunstverkene var dekket av et tykt lag med støv og smuss, hvilket har nedbrutt fargelagene og ført til at malingen flaker av.  Hver enkel del som demonteres må derfor undersøkes, forsidesikres (sikre den løse malingen), fotograferes, tilstandsvurderes og støvsuges før den pakkes for transport.

Kontroll på ca 900 festehull

Malerikonservator undersøker Godtzenepitafiet før demontering
Malerikonservator Anne Ytterdal undersøker festepunkter på de ulike delene til Godtzenepitafiet før demontering

Både prekestolen og epitafiene har på flere ulike tidspunkt gjennom historien vært demontert og fått ny plassering i kirkerommet. Siste gang epitafiene ble demontert i forbindelse med en konserveringsbehandling, var i 1957-58. Disse de- og remonteringene har ført til at de fleste delene har blitt påført nye skruehull. Et raskt overslag tilsier nærmere 900 nyere og eldre festehull. Derfor er det avgjørende at vi har kontroll over hvor delene hører til og hvilket skruehull som er det faktiske festepunktet som skal benyttes når delene skal monteres opp igjen i forkant av byens 900-årsjubileum i 2025.

Malerikonservator Hilde Smedstad Moore tilstandsvurderer en demontert engel fra Humbleepitafiet.
Malerikonservatorer tilstandsvurderer det demonterte maleriet fra Humbleepitafiet.