Georadarkjøring og grophus ved Utstein kloster

I september 2023 gjennomførte arkeologene Grethe Moéll Pedersen og Kristoffer Hillesland fra Arkeologisk museum en geofysisk undersøkelse på jordene rundt Utstein kloster, og de oppdaget spor etter store mengder ulike arkeologiske strukturer under dyrket mark. Grethe Moéll Pedersen forteller om de unike funnene på Storymap-plattformen.

Publisert Sist oppdatert

Georadar på Utstein gard
Georadaren kjører over jordene på Utstein gard

Arkeologisk museums første direktør, Oddmund Møllerup, skrev i Frá haug ok heiðni i 1969 at det i grunnen var ganske merkelig at det ikke var gjort flere og rikere funn fra forhistorisk tid ved Utstein kloster.  Siden den gang har bildet endret seg noe, ikke minst på grunn av systematisk søking med metalldetektor på markene rundt klosteret. I 2023 gjennomførte Arkeologisk museum undersøkelser som vil endre dette bildet fullstendig. 

Les mer om den spennende undersøkelsen på Storymap og få en interaktiv presentasjon av undersøkelsen.