Nye arkeologiske funn endrer norsk vikinghistorie

De første vikingkongene langs norskekysten satt på Avaldsnes i Rogaland. Nå har arkeologene funnet et tredje skip på Avaldsnes.

Publisert Sist oppdatert

Arkeologene har funnet flere kongegraver fra begynnelsen av vikingtiden i Norge. Vikingkongene ble begravet i skip med gull og perler. Foto: Arkeologisk museum, UiS
Arkeologene har funnet en skipsgrav til fra begynnelsen av vikingtiden i Norge, Salhushaugen. Denne ble undersøkt av Haakon Shetelig i begynnelsen av 1900-tallet, men han ble skuffet da de kun fant noen treskjærepinner og noen pilspisser. Nye undersøkelser med georadar viser at de mest sannsynlig ikke gravde dypt nok... Foto: Arkeologisk museum, UiS
Arkeolog Kristoffer Hillesland kjører georadaren, som de oppdaget den tredje og hittil ukjente skipsgraven med. Georadar analyserer jordsmonnet uten at man behøver å ta et eneste spadetak. Foto: Arkeologisk museum, UiS
Arkeolog Kristoffer Hillesland kjører georadaren, som de oppdaget den tredje og hittil ukjente skipsgraven med. Foto: Arkeologisk museum, UiS

– Dette er et spektakulært funn. Her er de første vikingkongene begravet, med stor brask og bram. En kan på mange måter si at vikingtiden i Norge startet her, sier arkeolog og førsteamanuensis Håkon Reiersen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.  

Oppdaget en tredje og ukjent skipsgrav ved hjelp av georadar 

Planskisser av de tre skipsgravene ved Karmsundet. Illustrasjon: Arkeologisk museum, UiS
Planskisser av de tre skipsgravene ved Karmøysundet. Illustrasjon: Arkeologisk museum, UiS

I Salhushaugen, som til nå har vært antatt å være en såkalt minnehaug uten grav, fant arkeologene spor av et rundt 20 meter langt vikingskip.

Funnet ble gjort ved bruk av georadar, som analyserer jordsmonnet uten at man trenger å ta et eneste spadetak. I etterkant kan en så verifisere resultatene ved målrettet graving.

Ved samme metode har en nå også funnet flere rester av skipet, i tillegg til en ukjent småbåt i Storhaug. 

– Disse nye oppdagelsene er unike, og setter virkelig Rogaland på kartet som den mest sentrale regionen i vikingtiden, sier direktør Ole Madsen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Et armbånd av gull og flere perler ble funnet i den ene skipsgraven. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS
Et armbånd av gull og flotte spillebrikker i rav og av glass ble funnet i storhaug i i 1880-årene. Foto: Annette Øvrelid, Arkeologisk museum, UiS
Massimiliano Ditta viser båtdelen funnet i 1974.
Maritim arkeolog Massimiliano Ditta viser fram en del av Storhaug-skipet. Foto: Arkeologisk museum, UiS

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger samarbeider med Karmøy kommune om kongegravene ved Avaldsnes, i et større forskningsprosjekt som blir kalt Maktens havn. Utgravingen, som pågikk i fjor sommer, ble muliggjort som følge av en større pengegave fra Per Sand.  

Regjerte før Harald Hårfagre 

En samling av flere skipsgraver viser at det var her de første vikingkongene levde, hundre år før Harald Hårfagre gjorde det til sin kongsgård.  

– Dette bekrefter at Avaldsnes var et viktig kongssete alt ved vikingtidens begynnelse. Tradisjonene og skikkene til disse vikingkongene på Avaldsnes har senere blitt kopiert av kongedynastier blant annet på Østlandet og i Danmark, sier Reiersen. 

I vikingtiden ble kongelige gjerne begravet i skip sammen med store verdier, som deretter ble dekket av store jordmasser. De tre gravhaugene på Karmøy: Storhaug, Grønhaug, og trolig også Salhushaugen, er fra slutten av 700-tallet, da de første vikingtoktene over Nordsjøen fant sted. 

Fant det som trolig er det eldste vikingskipet i Skandinavia 

De storslåtte skipsgravene fra Oseberg og Gokstad i Vestfold har med sine velbevarte skip nærmest blitt et symbol på vikingtiden i Norge. Fram til nå har Osebergskipet blitt regnet som det eldste seilskipet fra vikingtiden. 

Ved nærmere undersøkelser av de bevarte delene av skipet fra Storhaug, fant doktorgradsstipendiat og maritim arkeolog Massimiliano Ditta ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, ut at også dette skipet hadde seil. 

– Vi vet fra før at Storhaugskipet ble bygget år 770, og er rundt femti år eldre enn Oseberg-skipet. Dermed er dette det eldste seilskipet vi kjenner til i Skandinavia nå. Det var seilskip vikingene brukte når de skulle ut på tokt, sier Ditta.