Skal forske på klimakriser i førhistorisk tid

Hva gjorde bøndene for å tilpasse seg klimaendringer for 5000 år siden? Det skal paleobotaniker Rosemary Rhiannon Bishop ved Arkeologisk museum, UiS, finne ut.

Publisert Sist oppdatert

Rosie Bishop
Rosie i felt. Foto: Graeme Warren

Bishop er tildelt prosjektet "Climate, Crops, and Crisis?: Examining Agricultural Adaptation and Resilience to Climate Change in Prehistory" av Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS).

Hovedformålet til CAS er å fremme nysgjerrighetsdrevet, fremragende grunnforskning. Hvert år bevilger CAS midler til tre forskningsgrupper som jobber med prosjekter innen humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap.

Arkeologi og botanikk

Et av de tre prosjektene for studieåret 2023/24 er fra Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Rosie Bishop skal lede et tverrfaglig prosjektteam som skal kombinere arkeologi og botanikk. Gruppen vil studere forhistorisk landbrukstilpasning, motstandskraft og sårbarhet for klimaendringer i løpet av det 4. til 1. årtusen f.Kr.

Studien forventes å gi verdifull innsikt i menneskelige tilpasninger til klimaendringer og ha implikasjoner utover arkeologi.

– Jeg gleder meg seg til å ta fatt på prosjektet og er veldig glad for muligheten til å fordype meg i et tema jeg brenner for, sier Bishop.

Stolt av forskerne

– Det er en fantastisk nyhet for oss at Rosie Bishop har fått innvilget et opphold på CAS. UIS ble med i CAS-avtalen i 2020, og dette er det første prosjektet som har fått støtte. Jeg er glad og utrolig stolt over de flinke forskerne vi har på Arkeologisk Museum, sier forskningsleder Anja Mansrud ved Arkeologisk museum.

– Det er spesielt gledelig at denne tildelingen kommer nå, hvor endringer i sektoren gjør det ekstra utfordrende for den frie, idédrevne grunnforskningen å lykkes med forskningssøknader. Vi gleder oss til å følge dette spennende prosjektet i 2024, sier Mansrud.