Gjennomgang av UiS sin kunstsamling

I oktober vil malerikonservatorer fra Arkeologisk museum starte arbeidet med å dokumentere og tilstandsvurdere UiS sin kunstsamling. Gjennomgangen vil gi en oppdatert oversikt over antall verk, ny fotodokumentasjon og nåværende plassering. Samtidig vil blant annet behov for forebyggende tiltak rundt kunstverkene og behandlingsbehov bli vurdert.

Published Sist oppdatert

Kunst til folket

Maleriet "Par" malt av Odd Nerdrum

Universitetet i Stavanger forvalter en rik kunstsamling som utsmykker både innvendige og utvendige områder på Campus Ullandhaug og i Bjergsted, samt Arkeologisk museum. Denne kunstsamlingen, som kun er synlig for studenter, ansatte og besøkende, skal etter planen også tilgjengeliggjøres for et større publikum på nett. Kunstverk som oppbevares på magasin vil med dette også komme frem i lyset. Ved å publisere denne offentlige kunstsamlingen på nett, får UiS en mulighet til å presentere og formidle alle kunstverkene i institusjonens eie.

Kunst under lupen

Stor skulptur ute på Campus UiS. Skulpturen er uten tittel, kunstner er O`Donnel

Før kunstverkene kan tilgjengeliggjøres på nett, må hele samlingen registreres, tilstandsvurderes og fotograferes. To malerikonservatorer fra Arkeologisk kommer til å besøke alle lokaliteter hvor det befinner seg kunst, det omfatter kontorer, forelesningssaler, korridorer osv. De største vil fotograferes og dokumenteres på stedet, mens mindre verk vil bli flyttet til eget lokale for fotografering og undersøkelser. Dette arbeide vil danne et grunnlag for en dokumentasjons- og bevaringsplan for kunstsamlingen på UiS. I første omgang er det kunsten i Kjølv Egelands-hus som skal under lupen.

Arbeidet er et samarbeid mellom Arkeologisk museum, ABA og Kulturutvalget på UiS.

Stort maleri fra Kjølv Egelandshus henger på vegg. Kunstner er Horn, maleriet er uten tittel.
Stort maleri malt av Horn henger i Kjølv Egelands hus.