Har du gjort et arkeologisk funn?

Har du funnet noe som kan være fra forhistorien? Eller har du noe liggende hjemme som du lurer på om kan være en oldsak? Ta kontakt! Ditt funn kan være en viktig brikke i puslespillet om fortiden vår.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av hender og en dolk fra bronsealderen

Det bodde mennesker i Rogaland allerede for ca. 11 000 år siden. Dette vet vi fordi vi har funnet gjenstandene de brukte, og spor etter ildsteder og boplasser. 

Mange av gjenstandene på Arkeologisk museum er gravd fram av arkeologer, andre er innlevert til museet av folk som plutselig en dag kom over en rar stein eller en rustklump som så litt uvanlig ut.

Gjenstandene og de andre sporene som menneskene etterlot seg gir oss mulighet til å få vite noe om hvordan livet artet seg for folk for tusenvis av år siden. «Lov om kulturminner» skal sikre at slike spor blir tatt vare på for ettertiden. Loven sier at ingen må skade verken faste eller løse kulturminner.

Dersom du finner du en gammel gjenstand i bakken, skal du ikke grave videre. Du må heller ikke vaske eller rense funnet. Husk at ting som har ligget i bakken i lang tid lett kan gå i stykker, så vær forsiktig!

Det er viktig at du kan fortelle oss om hvordan du gjorde funnet, og nøyaktig hvor funnet ble gjort.

Hvis du gjør arkeologiske funn under graving på egen eiendom, må du umiddelbart stanse arbeidet og kontakte oss. Vi vil komme med en gang. Staten dekker utgifter til arkeologiske undersøkelser dersom du skal bygge deg enebolig, garasje eller noe annet som er til privat bruk.

Skjema for løsfunn

Hvilke funn skal jeg levere?

Funn som er eldre enn fra 1537 skal rapporteres og leveres til kulturminnevernet. Det samme gjelder mynter fra før 1650 og skipsvrak, båter eller gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år. Alle slike funn tilhører staten og kan være viktige brikker i puslespillet om vår felles fortid.

Det kan være vanskelig å vite når et funn er fra, så ta kontakt. Vi hjelper deg med å finne ut av det.

Retningslinjer for metallsøking

Hvis du har søkt med metalldetektor og gjort funn, skal du kontakte Rogaland fylkeskommune. 

Her finner du Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker, samt skjema for dette. 

Har du oppdaget kulturminner i landskapet?

Ta kontakt dersom du har oppdaget helleristninger, en gravhaug eller andre arkeologiske spor som ikke er registrert fra før. Du finner en oversikt over kjente kulturminner i Kulturminnesøk. Dette er publikumsversjonen av Riksantikvarens kulturminnedatabase. 

Hvem skal du kontakte?

For funn i Rogaland skal du ta kontakt med Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Funn leveres til Arkeologisk museum, Peder Klowsgt. 30 A.

I resten av landet skal du ta kontakt med fylkeskommunen, som vil hjelpe deg videre.

Alle som leverer inn en oldsak til Arkeologisk museum får et diplom med fotografi av gjenstanden og opplysninger om alder og hva gjenstanden har vært brukt til.
I noen tilfeller, særlig dersom funnet er av gull eller sølv, kan det være aktuelt med finnerlønn. Regelen her er at finnerlønnen settes til metallverdien etter vekt, med et tillegg på minst 10 prosent. 

Kontaktpersoner:

Kristine Orestad Sørgaard, kristine.sorgaard@uis.no, 51 83 26 38

Arne Johan Nærøy, arne.j.neroy@uis.no, 51 83 26 23