Hopp til hovedinnhold

Har du gjort et arkeologisk funn?

Har du funnet noe som kan være fra forhistorien? Da vil vi gjerne se på det du har funnet.

Publisert: Endret:

Bilde av hender og en dolk fra bronsealderen

Det bodde mennesker i Rogaland allerede for ca. 11 000 år siden. Dette vet vi fordi vi har funnet gjenstandene de brukte, og spor etter ildsteder og boplasser. 

Mange av gjenstandene vi har på Arkeologisk museum er gravd fram av arkeologer, andre er innlevert til museet av folk som plutselig en dag kom over en rar stein eller en rustklump som så litt uvanlig ut.

Gjenstandene og de andre sporene som menneskene etterlot seg gir oss muligheter til å få vite noe om hvordan livet artet seg for folk for tusenvis av år siden. Det er laget en lov som skal sikre at slike spor blir tatt vare på for ettertiden. I "Lov om kulturminner" sies det klart at ingen må skade verken faste eller løse kulturminner. Alle som finner ting i Rogaland som er eldre enn fra 1537 plikter å melde fra om dette og levere funnet til Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Finneren kan ikke beholde gjenstanden selv, selv om den ble funnet på ens egen eiendom. 

Det er staten som har eiendomsrett til løse kulturminner (gjenstander) som er eldre enn 1537, og mynter som er eldre enn 1650. Det slår Kulturminneloven av 9. juni 1978 fast.

Har du funnet noe du tror kan være et kulturminne fra før 1537, plikter du derfor å melde fra om funnet.

Funn leveres til Arkeologisk museum, Peder Klowsgt. 30 A

Skjema for løsfunn

Hvis du har søkt med metalldetektor og gjort funn, skal dette til Rogaland fylkeskommune. 

Her finner du Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker, samt skjema for dette. 

Alle som leverer inn en oldsak får et diplom med fotografi av gjenstanden og opplysninger om alder og hva gjenstanden har vært brukt til.

I noen tilfeller, særlig dersom funnet er av gull eller sølv, kan det være aktuelt med finnerlønn. Regelen her er at finnerlønnen settes til metallverdien etter vekt, med et tillegg på minst 10 prosent. 

Kontaktpersoner:

Kristine Orestad Sørgaard, kristine.sorgaard@uis.no, 51 83 26 38

Arne Johan Nærøy, arne.j.neroy@uis.no, 51 83 26 23