Konservering av altertavlen fra Randaberg kirke

I forbindelse med rehabilitering i Randaberg kirke ble malerikonservatorene ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger engasjert til å demontere kirkens altertavle og frakten den til atelieret for behandling.

Published Sist oppdatert

Altertavlen fra Randaberg kirke
Altertavlen i Randaberg kirke

Malerikonserveringsstudent renser altertavlen fra Randaberg
Malerikonservatorstudent Kristina Lindholdt overflaterenser altertavlen.

Stilistisk hører altertavlen til Stavangerrenessansen og er datert 1628. Tavlen er skåret av Laurits snekker. Peter Reimers fikk opprinnelig oppdraget med å male altertavlen, men da han døde i 1626 ble maleoppdraget utført av Gottfried Hendtzschel.

Før behandling var altertavlen preget av mye oppskallet og løs maling, i tillegg var overflaten støvete. Arbeidet har derfor hovedsakelig bestått i å feste den løse malingen og rense overflaten for støv.

Altertavlen skal remonteres i kirken i løpet av første halvdel av 2021 når arbeidet med rehabiliteringen i kirken er ferdigstilt.

Stavangerrenessansen

Etter reformasjonen var det et behov for å redekorere inne i kirkene i en mer lutheransk stil. I Stavanger bispedømme var det på begynnelsen av 1600-tallet mange oppdrag. Det var et fåtall omreisende snekkere og malere som fikk disse oppdragene, herunder snekkerne Laurits og Thomas snekker samt malerne Peter Reimers og Gottfried Hendtzschel. Deres store aktivitet i Stavanger-området er bakgrunnen for begrepet Stavangerrenessansen og representerer en unik periode i norsk kirkekunst.

Laurits snekker

Laurits snekker tok borgerskap i Stavanger i 1627 og var en av de ledende snekkere innen kirkeinnredning i 1630-årene. Det er sannsynlig at Laurtis var Thomas snekkers lærling da stilen er nærmest overensstemmende og de arbeidet ofte sammen. Arbeidene til Laurits er preget av rik detaljering med søyleoppbygging, kassettornamenterte pilastre, mauresker og fri rankestil.

Arbeidene til Laurits ble ofte malt av Peter Reimers og Gottfried Hendtzschel.

Altertavlen i Randaberg ble skåret av Laurits i 1925 som pilastertavle, med flate kannelerte pilastre i både hovedfelt og toppdelen. Allerede i 1630 blev Laurits kalt tilbake for å omgjøre pilastertavlen til søyletavle, med rundsøyler og fremtrukne konsoller i hovedfeltet. Pilastrene ble beholdt i toppfeltet. Omarbeidingen skyldes antagelig et moteskifte hvor søyleoppbygging av altertavlene etter 1632 i Stavangerrenessansen ble standard.

Gottfried Hendtzschel

Gottfried Hendtzschel var en av Norges mest produktive kirkemalere på 1600-tallet og regnes blant våre betydeligste etterreformatoriske kunstnere. Han var opprinnelig fra Breslau, Schlesien, men kom til Stavanger omkring 1620. Hans stil, maleriske preg og fargevalg viser han som en utpreget tysk kunstner. Det er nærliggende å tro at han har vært inspirert av malerverksteder i nordtyske byer. Trolig har han kommet til Norge over de gamle hansabyer, kanskje fra Lübeck til Bergen og derfra videre til Stavanger.

Hendtzschel kom til Stavanger mens Peter Reimers ennå var den fast etablerte maler i området. Det er sannsynlig at Hendtzschel var elev av Reimers, men det er usikkert. Ifølge kildene tok Hendtzschel over bestillingene til Reimers da han døde i 1626. Han ble tildelt alle større og viktige oppdrag både i Stavanger og regionen rundt.

Hendtzschel blir tilskrevet en rekke kirkearbeider fra 1625 til 1656, herunder altertavler, prekestoler, galleribrystninger og annet interiør. Hendtzschel benyttet seg av kobberstikk etter europeisk malerkunst og bibelillustrasjoner som forelegg for sine arbeider. Han brukte få variasjoner i motiver og det er svært ofte samme forelegg som er benyttet. Motiver som går igjen er pasjonshistorien, nattverden, korsfestelsen, gravleggelsen, oppstandelsen, bebudelsen, Jesu dåp og Lazarus oppvekkelse. På prekestoler og galleribrystninger dominerte rekker av evangelister, apostler og profeter. Hendtzschel malte altertavlen i Randaberg i 1628 og benyttet et nattverdmotiv som hovedfelt og en korsfestelsesscene på toppfeltet.

Referanser

Berg, K. og Tschudi-Madsen, S., (1983): Norsk kunstnerleksikon bind 2, Universitetsforlaget

Kloster, R. (1936): Stavangerrenessansen i Rogalands kirker. Stavanger museum, Stavanger

Frøysaker, T. (2002): The Church Paintings of Gottfried Hendtzschel in Norway – Past and Future Conservation, Göteborg University

URL:

www.kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/tema/kultur/stavangerrenessansen/

www.nkl.snl.no/Laurits