Konservering av arkeologisk materiale

Konservering av arkeologiske funn krever detaljerte undersøkelser, tekniske analyser og kunnskap om materialene.

Publisert Sist oppdatert
Arkeologisk konservator Cora Oschman med mange keramikkbiter

Conservare er latinsk for å: bevare, redde, oppbevare, beskytte … 

… og her, på arkeologisk konservering, er det nettopp dette vi driver med. Vi tar vare på gjenstandene som minne om fortiden og bevarer dermed potensialet for fremtidig forskning og videre undersøkelser. Vi jobber med funn som er gravd fram fra jord, og som for det meste stammer fra en tid der det ikke eksisterte skriftlige kilder. Gjenstandene og funnomstendighetene er derfor et unikt arkiv som kan fortelle oss om livet i fortiden.  

Men det er ikke alt vi gjør 

Ved siden av å bevare gjenstander på best mulig måte, gjør vi analyser og undersøkelser med mål om å oppnå ny kunnskap om materialet, dets bruk og ulike fremstillingsprosesser. Det er også veldig viktig å forstå miljøet i jorden der funnene har ligget, for slik å forstå bevaringsprosesser og tilstanden til materialet i dag.   

Vi har flere og varierte oppgaver 

I tillegg til å jobbe med funn fra de arkeologiske utgravningene og løsfunn fra privatpersoner, undersøker og rekonserverer vi også gjenstander fra våre samlinger ved behov. Dette kan være alt fra sverd og smykker til små biter av tekstil, knust keramikk eller glassperler, bein og jordprøver. Vi støter på mye rart og det er stor variasjon i det materialet vi jobber med, noe som er spennende og utfordrende.  

Vi dokumenterer og beskriver gjenstandene nøyaktig ved hjelp av vår egen kompetanse, kunnskap fra andre fagområder og ved bruk av ulike fysiske og kjemiske analysemetoder. Vi må også sørge for at funnene oppbevares på best egnete måte, både i magasinene og i utstillingen.