Kunstutstilling: Eden and Everything After

For første gang har en kunstner fått tilgang til våre forhistoriske gjenstander, og utfordrer dermed grensene mellom arkeologi og kunst.

Published Sist oppdatert

Hvordan påvirker vår kulturarv nåtidens kunst? Kunstner Tanja Thorjussen gir våre gjenstander et nytt liv i lys av vår tids store globale utfordringer. Hun sender et budskap om håp for alle skapninger i en urolig verden.

Utstillingen åpnet i januar 2023 og varer ut året.

Kunstner Tanja Thorjussen er den første kunstneren som har fått fri tilgang til magasinene til Arkeologisk museum. Resultatet kan du se i kunstutstillingen Eden and Everything After på Arkeologisk museum fram til desember i år.

Kunstner Tanja Thorjussen er den første kunstneren som har fått fri tilgang til magasinene til Arkeologisk museum. Resultatet kan du se i kunstutstillingen Eden and Everything After på Arkeologisk museum fram til desember i år.

- Puster liv i forhistoriske gjenstander

Tegning av en tupilaq av kunstner Tanja Thorjussen til kunstutstillingen Eden and Everything After på Arkeologisk museum.

- Ved å gi mine tupilaq hurtige vinger, klør til å beskytte seg og evnen til å svømme raskt i vannet, ønsker jeg at de er forberedt for enhver utfordring, sier kunstner Tanja Thorjussen.

­- Ved å la Thorjussen få møte forhistoriske gjenstander fra våre samlinger så puster hun nytt og undrende liv inn i dem, fordi hennes kunstneriske blikk lar oss få oppleve dem på overraskende og nye måter som utfordrer arkeologenes vante forestillinger om hva gjenstandene var, sier professor Kristin Armstrong-Oma ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Sel tupilaq laget av kunstner Tanja Thorjussen til kunstutstillingen Eden and Everything After på Arkeologisk museum.

Den lille selfiguren er fra steinalderen. Kunstner Tanja Thorjussen gir den et nytt liv i kunstutstillingen Eden and Everything After.

Mytiske figurer

Thorjussen er kjent for å utforske det mytiske og spirituelle ved naturen. I dette prosjektet har hun produsert tupilaq, som i grønlandsk mytologi er en figur med magiske krefter. Disse stilles ut sammen med hennes tegninger og en video.

- Mine tupilaq er skapt med en intensjon om å beskytte dyr og naturen for overgrep. Ved å gi dem hurtige vinger, klør til å beskytte seg og evnen til å svømme raskt i vannet, ønsker jeg at de er forberedt for enhver utfordring, sier Thorjussen.

Thorjussen er utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Parsons School of Design the New School i New York.

- Å holde en liten selfigur i stein fra steinalderen i den ene hånden, og tegne den med den andre, ga meg en sterk følelse av å kommunisere nært med fortiden, og å forstå hvordan kunstneren hadde tenkt når den ble laget, sier Thorjussen.

Utstillingen er et resultat av Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship prosjektet Prehistoric Paradigms of 'Animalised' Art from Modernist Visions of Utopia to Post-History ved postdoktor Jean Marie Carey.