Møt mennesket

I utstillingen "Møt mennesket" presenterer vi skjeletter fra museets samlinger innenfor en verdig ramme. Her kan du blant annet se Vistegutten, et 8200 år gammelt steinalderskjelett.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av vistegutten

I utstillingen Møt mennesket legger vi til rette for et møte mellom mennesker i fortiden og mennesker i dag, i en stille og verdig ramme.

Menneskelevningene som Arkeologisk museum nå stiller ut, har sine helt spesielle historier. 

Det er historier om det 14-årige Vistemennesket som døde en gang for over 8000 år siden. Han er godt kjent fra før som Norges best bevarte steinalderskjelett av en ungdom. Han ble bare 15 år.

Du kan også se deler av seks skjeletter fra en massegrav fra bronsealder, funnet på Sola. Disse forteller om avkuttede halsvirvler og dramatisk død for en gruppe mennesker som er gravlagt samtidig. Det samme bærer de fem spedbarnskallene fra Hå bud om. De er funnet lagt ned i en myr ved en kilde der jernutfelling har farget vannet rødt. Kilder var kontaktsteder til andre verdener og kan tyde på at barna har vært en gave til gudene.

En annen av historiene handler om to mennesker som fikk sitt siste hvilested i et spannformet leirkar fra folkevandringstidens siste år -  like før 550 e.Kr. Leirkaret ble funnet på Steinsnes i Haugesund i 1936 og er et av de fineste som er funnet.

Karet var fylt med brente bein fra mennesker og dyr. Dyrebeina stammer fra småfe, og det var klør fra bjørn. Bjørnen blir ofte oppfattet som et symbol på syklus og nytt liv. Menneskebeina var fra to voksne individer, på mellom 30 og 40 år, sannsynligvis en mann og en kvinne.

Og hva hendte en gang i vikingtid med mannen som er skylt i land på Karmøy?