Ny rehabilitering på Jernaldergården

Veslestova, det eldste og minste bygget på Jernaldergården rehabiliteres våren 2021. Bygget ble åpnet av Kong Olav V i 1972.

Publisert Sist oppdatert
Rehabilitering av Veslestova på Jernaldergården
Rehabiliteringen av det miste langhuset på Jernaldergården er igang. Foto: Inger Horve, AM, UiS

Arbeidet med rehabiliteringen begynte i slutten av februar, og ferdigstilles i løpet av sommeren 2021. Det vil si at to av tre langhus på Jernaldergården på Ullandhaug er rehabiliterte til Jernaldergårdens 50-årsjubileum sommeren 2022.

For det var nettopp Veslestova Kong Olav V åpnet i 1972. Gjenreisingen av gårdsanlegget var en del av Stavanger kommune sin markering av 1100-års jubileet for rikssamlingen og slaget i Hafrsfjord.
Rekonstruksjonen var basert på en arkeologisk utgraving av husene og tunet på slutten av 1960-tallet. I 2018 ble det lengste av langhusene rehabilitert, på bakgrunn av ny kunnskap om jernalderens byggeskikk. Nå står altså Veslestova for tur.

Hugging av tømmer til Jernaldergården
Sven Hoftun fra Ryfylkemuseet feller tømmer til Veslestova på Jernaldergården. Foto: Kristine Vestrheim, AM, UiS.

Tradisjonelle metoder

Bygget rives helt ned, og bygges opp igjen basert på ny forsking, det blir blant annet ny og større døråpning. Ryfylkemuseet bidrar med faglig rådgivning i forhold til hvordan tradisjonelle teknikker kan tas i bruk. Materialer som kan gjenbrukes blir brukt i det nye huset, men det er også behov for nytt tømmer - som hentes fra skogen i Suldal.

Det er byggfirma Høie Ueland som står for byggingen.

- De hadde også ansvaret for bygging av Husfruas hall, som er det lengste langhuset på gården, og de har opparbeidet seg god erfaring med denne type bygg, sier daglig leder for Stiftelsen Ullandhauggården, Kristine Vestrheim.

Pengegaver fra Sparebanksstiftelsen SR-bank og Stavanger kommune gjør det mulig å rehabilitere Veslestova på den tradisjonelle måten. Det skal ikke brukes noen moderne verktøy, som for eksempel sag. Taket skal tekkes på tradisjonell måte med never og torv.

Etter rehabiliteringen skal Veslestova være en sentral del av formidlingstilbudet på Jernaldergården.

- Jernaldergården har i løpet av de siste årene hatt en stor utvikling. I 2018 ble det nye velkomstbygget ferdig og i 2019 stod vårt flotte «nyrehabiliterte» langhus ferdig. Nå i 2021, 49 år etter at Veslestova ble offisielt åpnet av Kong Olav skal bygget igjen oppføres på grunnlag av ny forsking og erfaringer som vi har fått i de siste 50 år, sier Ole Madsen, direktør ved Arkeologisk museum.

Så nå - omtrent 1500 etter gården ble forlatt - vil vi her få to nyrestaurerte bygg etter prinsipper fra 2020-tallet og et bygg som ble bygget på grunnlag av kunnskap som en hadde på begynnelsen av 1970-tallet. Dette blir viktig for museets formidling og ikke minst gleder vi oss til enda flere besøkende som skal få oppleve Jernaldergården, fortsetter han.   

Viktig pengestøtte

Rehabiliteringen har en kostnadsramme på 1.7 millioner kroner. Sparebankstiftelsen støtter prosjektet med 1 millioner kroner, og i tillegg gir Stavanger kommune 500.000 kroner i støtte. Veslestova igjen skal bli et godt formidlingsrom på Jernaldergården, hvor man kan studere byggeteknikken og lære mer om hvordan man tror husene kan ha vært for 1500 år siden.

Tekst: Rebekka Hauge Økland og Ragnhild Nordahl Næss