Oppdatering fra utgraving: Travle dager på Tau!

Nå er arkeologene i innspurten på Tau, Strand kommune, ettersom det er feltsesongens siste uke.

Published Endret

Til tross for full innspurt er det god stemming og flere smil på lur. Fra v.: Gjermund Høby Motland, Synne Bergan, Ola Tengesdal Lygre og Ester van de Lagemaat. Foto: Sigrid Alræk Dugstad
Til tross for full innspurt er det god stemming og flere smil på lur. Fra v.: Gjermund Høby Motland, Synne Bergan, Ola Tengesdal Lygre og Ester van de Lagemaat. Foto: Sigrid Alræk Dugstad
Kjernefragment av rhyolitt.
Figur 2 Kjernefragment av rhyolitt.
Figur 3 Gjenstand av grønnstein av ukjent funksjon.
Figur 3 Gjenstand av grønnstein av ukjent funksjon.

Skrevet av prosjektleder Sigrid Alræk Dugstad, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Det er likevel ingen grunn til å fortvile - vi skal fortsette undersøkelsene neste sesong! Da skal vi gå i gang med å undersøke to nye og spennende boplassområder og få ennå mer kunnskap om dette området.  

I innspurten dukker det ofte opp overraskelser og spennende funn, og den siste tiden er det blant annet blitt funnet gjenstander av råstoff som rhyolitt og grønnstein. Råstoffet rhyolitt ble foretrukket til pilspisser, mens grønnsteinen i hovedsak ble brukt til økseproduksjon. Begge disse to råstofftypene har sannsynligvis sitt opphav på Bømlo i Sunnhordaland. På toppen av fjellet Siggjo, hvor man har tatt ut rhyolitt, kan man se merker etter flere tusen år gammel steinbryting. Det største kjente bruddet for uttak av grønnstein ligger derimot på en liten holme tre kilometer ut i havet vest for Bømlo. Begge disse råstoffene gir verdfull kunnskap om kommunikasjonsruter og samhandel over store avstander i steinalderen.

Til tross for variasjon i bruk av råstoff er flinten helt dominerende. I den aller tidligste delen av steinalderen ble flint brukt til å produsere både økser og småredskaper som eksempelvis pilspisser, kniver, borspisser og skinnskrapere. Etter hvert ble dette råstoffet imidlertid kun forbeholdt småredskapene, mens øksene ble laget av andre typer bergarter deriblant grønnstein.

Flinten som er funnet på Tau er av varierende kvalitet. Her finnes det flint av den svært finkornede og sylskarpe typen, nærmest som glass, men også den mer grovkornede og seigere typen.

  Figur 4 Ester van de Lagemaat med en knekt pilspiss av flint.

Ester van de Lagemaat med en knekt pilspiss av flint.

Pilspiss av flint. Tangen, tilhugget nederst på pilspissen, har vært skjeftet i pilskaftet.

Pilspiss av flint. Tangen, tilhugget nederst på pilspissene, har vært skjeftet i pilskaftet.

Pilspiss av flint. Tangen, tilhugget nederst på pilspissen, har vært skjeftet i pilskaftet.

Pilspiss av flint. Tangen, tilhugget nederst på pilspissene, har vært skjeftet i pilskaftet.