Steinalder

10 000 - 1730 f.Kr.

Published Sist oppdatert

Bilde av en tverrøks

Eldre steinalder 10 000 – 4000 f.Kr. 

Kysten av Rogaland ble tidlig fri innlandsisen. Det skjedde allerede for 16 000 år siden, og de første menneskene vandret inn noen tusen år senere. Kanskje kom de fra Nordsjøkontinentet, et område i havet som den gangen var tørt land. 

I Rogaland finner vi noen av de eldste boplassene i landet, omkring 11 000 år gamle. Menneskene i eldre steinalder levde i små grupper som flyttet rundt i det varierte landskapet. 

Fjellboplasser viser til reinsdyrjakt om sommeren. Om vinteren var det rike ressurser å høste i og ved havet. Livsformen var tilpasset naturen og fungerte uten store endringer i nesten 6000 år. 

Mot slutten av eldre steinalder ble boplassene større. Vi finner dem ofte ved sund og strømmer rike på fisk, sjødyr og fugl. Her var det jevn tilgang på mat, og man kunne bo lenger på samme sted. Dette var en omstilling som etter hvert ledet til bofasthet og et annet forhold til omgivelsene. 

Yngre steinalder 4000 – 1750 f.Kr. 

Mens jakt, fangst og sanking var næringsgrunnlaget i de første 6000 årene, finner vi omkring 4000 f.Kr. de tidligste spor etter husdyrhold, og noe senere åkerbruk. 

Åkerbruket gir et fastere forhold mellom mennesker og jord. Det ble viktig å knytte slekten til jorden, og det ble gjort gjennom begravelsen av den døde. Fra denne tiden finner vi de første gravene i Rogaland. 

Mens teknologi og redskaper endret seg lite gjennom store deler av den eldre steinalder, gikk det raskere i den yngre delen av perioden. 

Flere tusen år med kjennskap til flintens egenskaper gjorde at man mestret materialet til fulle, og vi finner håndverk av høy kvalitet. Mot slutten av steinalderen ble kontaktnettene utvidet. Nærheten til Jylland viser seg gjennom smykker og amuletter av rav. 

Tekst: Elna Siv Kristoffersen, Rogaland gjennom 10 000 år (2011)