Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du mulighet til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av halsringer i sølv funnet på Sæbø

Dei opne tysdagsføredraga rettar seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med føredragshaldare som henter sine emner frå museets virksomhetsområde, men og tilgrensa tema. Hovudvekta ligg på emne som tar føre seg fortida, naturhistorien og kulturminnevernet.

Det er anledning til å stille spørsmål til føredragshaldaren eller gi kommentarer til innhaldet. Føredraga blir holdt i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og hausten.

Foredraga startar kl. 18.30 i auditoriet.  

Kl. 1800–18:15: Akademisk kvarter − gratis omvising i den nye eldre jernalder-utstillinga. Nytt tema kvar tysdag.

Kafé Ask og Embla er open til kl. 21 desse dagane.

Tysdagsføredragane listast undar "det skjer" her