Hopp til hovedinnhold

Tirsdagsforedrag på Arkeologisk museum

Sju - åtte tirsdagskvelder vår og høst har du mulighet til å lære mer om spennende arkeologiske tema og andre emner som kan vekke interesse. Foredragene er gratis og åpne for alle, og de overføres også via zoom.

Publisert: Endret:

Bilde av halsringer i sølv funnet på Sæbø

Dei opne tysdagsføredraga rettar seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med føredragshaldare som henter sine emner frå museets virksomhetsområde, men og tilgrensa tema. Hovudvekta ligg på emne som tar føre seg fortida, naturhistorien og kulturminnevernet.Det er anledning til å stille spørsmål til føredragshaldaren eller gi kommentarer til innhaldet. Føredraga blir holdt i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og hausten.

Foredraga startar kl. 18.30 i auditoriet.  Alle tysdagsforedraga vert strøyma/streama.

Kl. 1800–18:15: Akademisk kvarter − gratis omvising i den nye eldre jernalder-utstillinga. Nytt tema kvar tysdag.

Kafé Ask og Embla er open til kl. 19.

Foredrag hausten 2021

5.10: Gull, glass og bronse. Ny utstilling på museet!

Elna Siv Kristoffersen, arkeolog

Vi er klar for eldre jernalder (0−550 e.Kr.) i den nye basisutstillingen – en blomstrende periode i Rogalands forhistorie. Den er preget av nærheten til Romerriket, og den har gitt oss elegant og gåtefullt dekorert lokalt kunsthåndverk av høy kvalitet – representert ved en kunnskapsrik husfrue fra Rivjaland i Hjelmeland og en krigersmed fra Vestly i Time.

12.10: Fra utgravning til utstilling. En arkeologisk konservators arbeid

Louise Tandrup Jensen, arkeologisk konservator

Hvordan arbeider arkeologiske konservatorer for å bevare Rogalands kulturarv? Hva slags materialkunnskap kreves, og hvilke tekniske analyser foretas? I foredraget presenteres bevaringsarbeidet gjennom interessante casestudier av materiale fra arkeologiske utgravninger og gjenstander innleverte fra privatpersoner – bl.a. konserveringen av et sverd samt ovalspenner fra yngre jernalder og vikingetiden.

19.10: Haraldseid i Vindafjord. Ferdsle og makt i jernalder og mellomalder

Christopher F. Kvæstad, arkeolog og Håkon Reiersen, arkeolog

Haraldseid var eit viktig knutepunkt i ferdsla som kryssa Haugalandet. Her kunne båtar fraktast det korte stykket over land mellom Ålfjorden og Skjoldafjorden. Segna koplar eidet til Harald Hårfagre, og funn frå vegar og graver stadfester at eidet var viktig i jernalderen og mellomalderen. Fleire rike gravfunn peiker mot at kontrollen av ferdsla gjorde slektene ved Haraldseid mektige.

26.10: Virtuelle vikinger

Jane Skjoldli, religionsviter

Vikinger er i vinden! De finnes i TV-serier, filmer og fornøyelsesparker, og de inspirerer nye musikksjangre. I dataspill samles alle disse kulturelle fenomenene på ett sted. Et eksempel på vikinginspirerte dataspill er Assassin’s Creed: Valhalla, hvor man spiller en norsk viking som drar til England og plyndrer klostre for å danne sin egen vikingkoloni. Spillet har blitt en stor suksess. Hva forteller Assassin’s Creed om vikinger, og hva kan det fortelle oss om vår tids populærkultur?

Se foredraget direkte via zoom her

2.11: Domkirkens teknologiske hemmeligheter

Sverre Christoffer Guldberg, arkeolog

Stavanger domkirke (ca. 1125) beskrives som Norges best bevarte middelalderkatedral. 900 år etter at den ble påbegynt, finner vi at det er utbedringer fra de siste 200 årene som har påført middelalderbygg i inn- og utland de fleste skadene. Med erfaring fra eksperimentell arkeologi og tradisjonshåndverk reflekterer doktorgradsstipendiat Sverre Christoffer Guldberg over et kunnskapssyn i endring og hva vi kan lære av middelalderteknologien i jakten på en bærekraftig framtid.

Se foredraget direkte via zoom her

9.11: På sporet av Stavanger by før Domkirken ble bygget. De nyeste resultatene fra undersøkelsene under kirken

Hilde Fyllingen, arkeolog

I vår gjennomførte NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) undersøkelser under Stavanger domkirke i forbindelse med at det skal legges nytt gulv i kirken. Arkeologer fra AM tok del i disse undersøkelsene som skulle vise seg å gi mye informasjon om hva som var på stedet før Domkirken ble bygget. I foredraget presenteres de nyeste resultatene som kan bidra til å forklare hvorfor det ble bygget en domkirke i Stavanger.

Se foredraget direkte via zoom her

16.11: Hus, graver og spor etter jernproduksjon: Arkeologiske undersøkelser i Rogaland 2021

Arkeologer ved Arkeologisk museum

Stikkordet for undersøkelsene er lang kontinuitet i bruken av det samme stedet. På Løland i Forsand undersøkte vi langhus fra bronse- og jernalder. Ved Harestadkrysset i Randaberg tok vi for oss bygninger og spor etter jordbruk fra en periode på 4000 år. I Ølen sentrum undersøkte vi spor etter jernutvinning, ved Sola flyplass hus og en grav, og langs Ytstebrødveien i Eigersund bl.a. et grophus fra vikingtid.

Se foredraget direkte via zoom her

Foredraga startar kl. 18.30 i auditoriet.

Med atterhald om moglege endringar i programmet.