Tirsdagsforedrag: Bonuskveld med to foredrag - "Ålefangsten" og "Båtgraver".

Tirsdag 22. november 2022 kl. 18:30-19:30,
Arkeologisk museum,
Auditoriet: Tinghaug.

Tema: Dagens tirsdagsforedrag er en skikkelig bonuskveld! Siden vårt første foredrag om båtgraver ble kansellert pga sykdom så presenteres dette foredraget i etterkant av foredraget om ålefangst. To foredrag denne kvelden, altså!

Published Endret
Ålefangst Tirsdagsforedrag
Bilde: Arkikon

Opplegget blir slik:

Kl. 18.30-19.00: Foredrag om Ålefangsten – Glemte spor fra en myteomspunnet virksomhet ved arkeolog Christopher F. Kvæstad, Stavanger maritime museum.

Kl. 19.00-19.45: Foredrag om Båtgraver ved arkeolog Frans-Arne Stylegar, Nye Veier AS.

Litt om kveldens første foredrag:

Ålen er en underlig skapning som både i forhistorien og nyere tid var en høyt ettertrakta og verdifull matfisk. I dag er ålen utrydningstruet som følge av overfiske og ødeleggelse av habitat. Nå har dette fisket endelig havnet i arkeologenes lys, da man har registrert flere steder med spor etter ålefangst.  Foredraget vil handle om historiske kilder som belyser ålefisket samt de arkeologiske sporene vi finner i form av innsnevringer, ledegjerder, stengsler og feller i vassdragene på Jæren. Og vet du hvorfor det heter Ålgård?

Foredrag av: Arkeolog Christopher F. Kvæstad, Stavanger maritime museum.

Litt om kveldens andre foredrag:

I Kvinesdal fant man ved hjelp av georader en båtgrav på Øyesletta. Det finnes hundrevis av dem, men de havner oftest i skyggen av sine mer berømte «fettere», skipsgraver som de fra Karmøy. Men begravelse i eller med mindre fartøyer, båtgraver, er et særpreget og viktig innslag i gravskikken i vikingtid. I dette foredraget ser vi nærmere på den spesielle båtgravskikken.

Foredrag av: Arkeolog Frans-Arne Stylegar, Nye Veier AS.

Båtgrav Gausel

Bilde: Arkikon