Tirsdagsforedrag: Dalstrøka innafor – mellom daldrag og langs elvestryk

Tirsdag 15. november 2022 kl. 18:30-19:30,
Arkeologisk museum,
Auditoriet: Tinghaug.

Tema: Dalstrøka innafor – mellom daldrag og langs elvestryk

Published Endret
Buestiling, utmarksressurser, tirsdagsforedrag

Registreringer og utgravninger innenfor korridoren til planlagt, ny E39 mellom Ålgård og Lyngdal har gitt utvidet og ny informasjon om bruken av disse dalstrøkene  i forhistorisk og historisk tid. Fra før var det gjort få arkeologiske undersøkelser i denne typen landskap, særlig sammenlignet med Jæren og sentrale deler av nordfylket. Resultatene fra de arkeologiske undersøkelsene foretatt de tre siste årene, har vist at store deler av landskapet har vært i bruk i forhistorien, og at det har vært flere former for ressursutnyttelse. Eksempler på nyregistrerte kulturminner som blir presentert i foredraget, og som sier noe om drift og ressurssutnyttelse  er bogasteller, drifteleger, røysfelt, ålefangstanlegg, kullgroper, tjæremile og jernvinne.

Foredrag av: Malin Kristin Aasbøe, Rogaland Fylkeskommune, avd kulturarv