Tirsdagsforedrag: Hellerene i Dalane – bruken av landskapet gjennom 8000 år.

Tirsdag 8. november 2022 kl. 18:30-19:30,
Arkeologisk museum,
Auditoriet: Tinghaug.

Tema: Hellerene i Dalane – bruken av landskapet gjennom 8000 år.

Published Endret
Helleren
Hellere - hva er det, hva ble det brukt til?

Vi har registrert titals hellere med spor etter menneskeleg aktivitet som strekker seg fra eldre steinalder til historisk tid. Disse hellerene ligger på ulike steder i landskapet, og både funn og lokalisering forteller mye om hvordan man utnyttet landskapet og ressursene i ulike perioder av forhistorien. I dette foredraget vil man se nærmere på hva hellerene  ble brukt til i de ulike periodene, hvem som brukte dem, og om det er forskjeller mellom hellebruken i Dalane og de kystnære strøkene.

Foredrag av: Trond Meling, prosjektleder, Arkeologisk museum, UiS