Webinar om forebygging av radikalisering i høyere utdanning

Fredag 23. juni 2023 kl. 10:00-10:45,
Zoom-webinar.

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren inviterer utdanningsinstitusjoner, samskipnader og folkehøgskoler til webinar om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i høyere utdanning.

Publisert Sist oppdatert
Illustrasjon av mørklagt by med lys i vinduene

Råd for sikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet) inviterer utdanningsvirksomhetene til digitalt informasjonsmøte om vår nyeste publikasjon; Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i høyere utdanning – Råd og anbefalinger. Anbefalingene har hovedfokus på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Publikasjonen omtaler blant annet hvordan institusjonene kan styrke kompetansen og bevisstheten om denne tematikken i egen organisasjon, og etablere rutiner og koordinere bekymringsmeldinger fra studenter og ansatte.

Anja Dalgaard-Nielsen, som er professor II ved Universitetet i Stavanger (UiS),  vil holde et faglig innlegg om tematikken. Deretter vil Marie Røyksund, faglig sekretariatsleder for Beredskapsrådet og førsteamanuensis ved UiS, presentere publikasjonen.

Målgruppen for webinaret er alle som jobber med og er interessert i radikaliseringstematikken i et bredt lag av kunnskapssektoren. Vi oppfordrer særlig ledere på ulike nivå i virksomhetene til å melde seg på.

En oppsummering av webinaret finner du her.