Anette endte opp på statsvitenskap, det er hun glad for

– Det er vanskelig å vite hvor veien vil gå når man begynner. Ofte er det ganske tilfeldig hvor man ender opp, forteller statsviteren.

Publisert Sist oppdatert
Tidligere student i Statsvitenskap Anette Bærheim
Anette Bærheim har studert både bachelor og master ved UiS, det er hun fornøyd med.
  • Navn: Anette Bærheim
  • Alder: 26 år, 94-modell
  • Nåværende, tidligere stillinger og arbeidsplass: Jeg jobber med organisasjonsutvikling og byutvikling for Bymiljøetaten i Bergen kommune. Startet høsten 2020 etter fullført master i energi, miljø og samfunn ved UiS.
  • Tidligere stillinger: Jobbet under studietiden blant annet som seminarleder i politisk teori og demokratiteori, og som freelancer for FN sambandet.
  • Hva studerte du: Statsvitenskap fra 2014- 2017. Opprinnelig fra Sandnes.

Hvorfor valgte du å studere statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger?

– Valget om å studere statsvitenskap var et ganske spontant valg fra min side. Jeg hadde lenge planer om å gå lærerstudiet etter videregående, men fant et sterkt politisk engasjement da jeg dro på en solidaritetsreise til Palestina og Israel siste året på videregående. Jeg hadde faktisk aldri hørt om studiet statsvitenskap før, og er meget takknemlig for samtalen jeg hadde med en av lærerne på turen som introduserte ideen for meg.


Hva var det beste med studietiden?

– Det beste (og mest utfordrende) med studietiden er alt som skjer, alle mulighetene man har og fleksibiliteten til å legge opp dagene som man ønsker selv.

Anette i havet. Blått. Har på seg fult dykkerutstyr.
Anette er en sporty kvinne som trives med både ski på beina og på havets bunn.


Hva husker du best fra studietiden da?

– Det jeg husker best, er alle inspirerende menneskene jeg møtte under studietiden og gode, lærerike samtaler. Mer konkret kan jeg nevne engasjementet mitt i Amnesty UiS, deltagelse på FN-rollespill ved UN City i København, og ikke minst et semester på utveksling i Australia, som utrolig lærerike og spennende opplevelser.


Hvordan har du brukt det du lærte på studiet i jobbsammenheng?

– Det viktigste jeg har lært fra studietiden, er evnen til å se hendelser fra ulike perspektiv, forstå kompleksiteten i politikk og samfunn og lære å tilegne meg ny kunnskap.

På en bachelor i statsvitenskap er man innom mange forskjellige emner og får litt kunnskap om mye forskjellig. Det er derfor sjelden at man får bruk for konkret kunnskap man har fått gjennom enkelte fag. Har man derimot evnen til å ta et skritt tilbake og se hendelser i et større perspektiv og evnen til å tilegne seg ny kunnskap på en strukturert måte, tror jeg man kan dra nytte av det i arbeidslivet uansett hvilken jobb man ender opp i.


Hva liker du best i jobbsammenheng?

– Det jeg liker best i jobbsammenheng er muligheten til å fortsette å utvikle meg og muligheten til å gjør en forskjell som forhåpentligvis er positiv både innad i organisasjonen og ut i samfunnet.

Spesielt engasjert blir jeg av muligheten til å jobbe med et bærekraftperspektiv i byutvikling, som innebærer å finne helhetlige løsninger som er det beste for mennesker i dag, fremtidige generasjoner, dyr, miljø og klimaet – for å nevne noe.


Hvilke råd vil du gi noen som vurderer å studere statsvitenskap ved UiS?

– Å studere statsvitenskap er ikke det samme som å gå en profesjon/yrkesrettet utdanning. Det er vanskelig å vite hvor veien vil gå når man begynner. Ofte er det ganske tilfeldig hvor man ender opp.

Som statsviter eller samfunnsviter kan man jobbe med mye forskjellig, men sjeldent er det studiebakgrunnen som alene gjør deg kvalifisert for slike jobber. Min opplevelse som jobbsøker er at det har vært like viktig med andre erfaringer ved siden av studiet, som deltidsjobber, engasjement i ulike organisasjoner, men også mer personlige erfaringer som reiser, fritidsinteresser og personlig egenhet.


Mine beste råd til deg som vurderer å søke statsvitenskap er derfor:

  • Vær åpen og si ja til muligheter som dukker opp, selv om de ikke var en del av den originale planen.
  • Vær nysgjerrig – slik lærer du mest, men ikke la studiene ta over resten av livet.
  • Ikke undervurder erfaringene man får mens man har det gøy!