Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning åpner muligheter

Marie Ørland studerer og jobber samtidig.

Publisert Sist oppdatert

Marie Ørland jobber i Rishagen FUS barnehage mens hun utdanner seg til å bli barnehagelærer.

Hun er 38 år, og bor på Figgjo i Sandnes kommune, mens hun jobber i Rishagen FUS barnehage i nabokommunen.

Hva er kjekkest med den jobben du har i dag?

Det å ha mulighet til å være til stede i nuet/øyeblikka sammen med barna. Den varierte arbeidsdagen. Muligheten til å få være skapende og bruke seg selv, og egne interesser og kompetanse sammen med barna.

Hva er det som gjorde at du søkte arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)?  

Jeg er utdannet sykepleier fra før og har videreutdanning i tverrfaglig veiledning. Jeg trives med å jobbe med barn, og har de siste 4 årene jobbet i Rishagen FUS barnehage. Jeg har lenge hatt et ønske om faglig påfyll av emner som jeg ikke hadde fra før. Emner som er spesielt for barnehagefaget. ABLU-studiet gir meg mulighet til å studere samtidig som jeg jobber 60% utenom. Det å være i et lærende miljø der jeg kan utvikle meg faglig, og bruke min kunnskap og kompetanse i jobben er viktig for min egen trivsel.

Her kan du lese mer om arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Hva er kjekkest med studiene?

De sosiale samlingene vi har hatt på Campus. Vi er en liten gruppe på 15 studenter. Det er kjekt når vi kan treffes og reflektere sammen. Vi har jobbet mye i smågrupper med ulike oppgaver/utfordringer, som har gjort at vi har blitt fort kjent med hverandre til tross for at vi har hatt få samlinger. Jeg har også hatt en flott praksisperiode, hvor jeg har trivdes godt.

Hvordan er studiet lagt opp?

Det er lagt opp til en god del selvstudie og få samlinger. Vi hadde to samlinger på campus før jul. utenom zoom-møtene. I tillegg hadde vi blant annet faglærere på besøk i barnehagen. Det er også lagt opp til skriftlig innlevering av oppgaveskriving/arbeidskrav.

Hvordan er det å kombinere jobb med studier?

Det gir er en unik mulighet til å hele tiden kople teori med praksis. Erfaringene vi får etter samlingene på UiS, har gitt oss en «verktøykasse» med inspirasjon som vi kan ta med tilbake på jobb.

Hvilken del av studiene tror du at du kommer til å ha mest nytte av i arbeidslivet?

Det er jo selvsagt noen fagområder som jeg har mer interesse for enn andre, men jeg tenker det er nyttig med alle fagområder for å kunne møte hele barnet, hele dagen.

Har du noen råd til andre som kanskje vurderer å søke ABLU eller ta barnehagelærerutdanning?

Det å jobbe i barnehage ved siden av studiet, tenker jeg er nyttig for å kunne se praksis i lys av teori og teori i lys av praksis.