Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Publisert Sist oppdatert

Pedersgata i Stavanger med hvite og oransje hus på høyre side og en rød bygning på venstre side. Et grønt tre står på venstre side, og en grå bil er parkert på høyre side. En mann går på høyre fortau. Foto.
Pedersgata er ett av to områder som er med i et nytt EU-prosjekt. Foto: UiS/Live Kolstad Kvalsvik.

Sammen med Stavanger kommune og 14 andre samarbeidspartnere er UiS med i et EU-prosjekt som skal bidra til et grønt skifte som Europas innbyggere ikke bare kan leve med, men også trives i.

– Det skal være vakkert og skjønt å være i, og dette er en del av det å mobilisere kulturlivet og det sosiale og kulturelle fellesskapet inn det grønne skiftet, forteller førsteamanuensis Jens Kaae Fisker.

Alle drømmer er velkomne

UiS, representert av fire forskere fra Institutt for medie- og samfunnsfag og to forskere fra Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, har ansvar for innbyggerinvolvering i videreutviklingen av Pedersgata og Site 4016, det nye næringsområdet på Åsen. De to områdene er valgt fordi utfordringene i de to områdene er vidt forskjellige. 

– Pedersgata har en lang, kompleks historie, både kulturelt og politisk. På det nye næringsområdet på Åsen er det helt motsatt – så der vil vi skape noe som folk har eierskap til og vil bruke, slik at det ikke blir som på Forus, hvor folk kommer og jobber om dagen, men hvor det er helt dødt om ettermiddagen, sier Fisker.

I praksis skal utviklingen av de to områdene gjøres ved at innbyggerne involveres og får beskrive hvordan de ønsker at områdene skal se ut og kunne brukes. Fisker forteller at innbyggerne ikke skal legge begrensninger på drømmene sine, men forespeile nøyaktig hva de ønsker seg. 

– Dette er en prosess hvor de involverte ikke skal få følelsen av at ting er bestemt på forhånd, men at vi gjør det vi kan for å skape en by de gjerne vil ha. Det handler om retten til byen og retten til å være med på å skape den, sier han.

Sort/hvitt-bilde av ung mann med prikkete skjorte foran en trevegg.
Førsteamanuensis Jens Kaae Fisker er en av UiS' representanter i et EU-prosjekt som skal jobbe for et grønt Stavanger som folk trives i. Foto: privat.

Ikke bare de privilegertes by

Utgangspunktet er at alle store drømmer legges på bordet, før prosjektet konkretiseres og beveger seg i en retning som kan realiseres. Fisker mener den typen innbyggerinvolvering prosjektet skal legge til rette for, er viktig for å utvikle byer alle har glede av.

– De som typisk ikke blir hørt eller de som faktisk får være med i slike prosesser, men ikke får deres ting gjennom, er gjerne de samme utsatte og sårbare gruppene. For oss er det en viktig del av misjonen å få endret på nettopp det, slik at det ikke blir kun de privilegertes by, men også de sårbares by. Da blir de gjerne mindre sårbare, sier han.

Modellen som utvikles i Stavanger, skal kunne brukes av andre europeiske byer etterpå og er en del av den nye EU-satsningen New European Bauhaus (NEB). Målet er å bli klimanøytrale raskere, på en inkluderende, estetisk og bærekraftig måte. Totalt 16 partnere skal jobbe mot disse målene i fire år.

 Fisker tror den spredte partnersammensetningen er positiv for prosjektets resultater.

– Det bidrar til et bredere eierskap og engasjement i prosjektet, og det er det det hele står og faller på. Vi er avhengige av at andre bidrar og engasjerer seg, sier han.

NEB-partnerne:

 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU
 • Stavanger kommune
 • Veni AS
 • Smedvig Eiendom AS
 • Stavanger Sentrum AS
 • Nordic Edge AS
 • Universitetet i Stavanger 
 • DOGA, Stiftelsen Norsk Design-og Arkitektursenter
 • Tøyen Unlimited
 • Ungt Entreprenørskap Rogaland
 • Pedersgate Utvikling AS
 • Arkitektfirma Helen & Hard AS
 • Operator ICT Prague
 • Ceske Vysoke Uceni Technicke v Praze
 • Gemeente Utrecht
 • Technische Universiteit Delft

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik