NordForsk-midler til prosjekt om digital lek i barnehagen

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har mottatt midler fra NordForsk til et samarbeidsprosjekt som skal undersøke hvordan algoritmisk tenkning i lek med digitale leker kan bidra til problemløsing, resonnement og læring for barn i barnehager i Norden.

Publisert Sist oppdatert

To barn leker med robotleke på gulvet
Et nytt prosjekt skal utforske algoritmisk tenkning gjennom bruk av digitale leker i nordiske barnehager. Foto: Getty Images

Prosjektet som har fått navnet «Computational Play in Early Childhood Education and Care» er et samarbeid mellom barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN og Høgskolan i Halmstad, og skal studere digital lek i barnehagen gjennom en serie utforskende workshops.

 – Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om hvordan det jobbes med algoritmisk tenkning gjennom bruk av digitale leker i nordiske barnehager, og hvordan vi kan bruke en lek-responsiv tilnærming i dette arbeidet, sier senterleder Elin Reikerås i FILIORUM. Hun er en av to forskere fra Universitet i Stavanger som deltar i prosjekteledergruppen, sammen med førsteamanuensis Francesca Granone ved Institutt for barnehageforskning.

Fire forskningsspørsmål

Ny og avansert teknologi som pedagogiske roboter, programmerbare elektroniske plattformer, virtuell virkelighet og 3D-printing blir i økende grad tatt i bruk i barnehager i Norden. Målet med disse verktøyene er å støtte barns ferdigheter, spesielt innen matematikk, problemløsing og algoritmisk tenkning. Likevel finnes det få studier som ser på hvordan algoritmisk tenking kan brukes i aktiviteter i barnehagen. Forskningsprosjektet skal derfor utforske følgende forskningsspørsmål:

  • Hvordan samhandler og engasjerer barn seg når de utforsker matematikk gjennom algoritmisk tenkning i lek med digitale leker i barnehagen?
  • Hvilke undervisningsmetoder utvikles når barnehagelærere utforsker digitale leker?
  • Hvordan kan virtuell virkelighet brukes til å støtte algoritmisk tenkning i lek og læring i programmerings-/kodingsaktiviteter?
  • Hvordan kan en lek-responsiv tilnærming til algoritmisk tenkning i lek med digitale leker fremme barns begrepsforståelse?

For å frembringe data på tvers av de nordiske landene vil forskningen foregå gjennom tre datadrevne workshops, som gjennomføres i henholdsvis Danmark (Aalborg Universitet), Norge (Universitetet i Stavanger), og Sverige (Högskolan i Halmstad). Workshopene vil ha tre overordnede tema: (1) Algoritmisk tenkning og matematikk i barnehagen; (2) Hvordan barnehagelærere kan bidra til å berike og støtte barns lek med kodeleker i barnehagen.; og (3) Algoritmisk tenkning i lek og virtuell virkelighet.

Knutepunkt for nordisk forskning og praksis

Barn og barnehagepersonale fra alle de tre landende vil delta i de ulike workshoppene, og målet er blant annet å etablere en nordisk hub for utforskning, forskning og praksis rundt algoritmisk tenking i lek og de mulighetene og utfordringene dette fører med seg for barnehager i Norden.

– Ny teknologi som robotleker, digitale plattformer og kodeleker finner i større og større grad veien inn i barnehagene. Det er derfor viktig å utvikle mer kunnskap om hvordan denne teknologien kan bidra til å styrke barns læring av viktige ferdigheter som problemløsing, logisk tenking og matematikkferdigheter. I dette prosjektet vil vi gjøre nettopp dette gjennom en lek-responsiv tilnærming, forteller forsker Francesca Granone.

– Vi håper prosjektet kan bidra med mer kunnskap om hvordan både barn og barnehagepersonale kan støttes i sin oppdagelse av meningsfulle måter å bruke denne nye teknologien i både lek- og læringsaktiviteter, legger Reikerås til.

Prosjektet har fått finansiering i perioden 2023 - 2024.