Nytt EU-prosjekt setter søkelys på kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger er partnere i RECOdE, et nytt Erasmus+prosjekt som skal utvikle barnehagelærerutdanningene til å bli mer mangfoldige og kulturelt inkluderende.

Publisert Sist oppdatert

Samlingsstund barnehage
EU-prosjektet RECOdE skal utvikle studiemoduler i barnehagelærerutdanningene som gir studenter kulturelle ferdigheter og kompetanse. Foto: Getty

Utdanningsprosjektet Reflecting Cultures of Education - Transnationality and Cultural Awareness in Early Childhood Education Programs (RECOdE) er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, Dublin City University i Irland og Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd i Tyskland, og handler om hvordan kulturell forståelse blir undervist og utviklet i barnehagelærerutdanninger i Europa. Målet er å utvikle utdanningsmoduler for inkludering og mangfold som er felles for de tre partneruniversitetene.

– Å arbeide klokt og informert med kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene er viktig. Økende globalisering og migrasjon gjør at vi må orientere oss annerledes enn før. Forskjellige kulturelle synspunkter er avgjørende for å skape et nytt felles grunnlag for samarbeid innen utdanning, sier Gunnar Magnus Eidsvåg, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved UiS. Han er en av forskerne fra IBU som deltar i det treårige EU-finansierte prosjektet.

Et utdanningssystem i endring

Gunnar Magnus Eidsvåg
Gunnar Magnus Eidsvåg deltar i prosjektet fra UiS.

Utdanningssektoren både i Norge og ellers i verden står ovenfor store utfordringer som følge av globalisering og inn- og utvandring. Ulike utdanningskulturer og tradisjoner må i stadig større grad samspille, og det er behov for programmer som setter søkelys på ulike kulturelle perspektiver i utdanning, samtidig som det trengs fagpersoner med bred kulturell kompetanse.

Det er nettopp dette RECOdE skal adressere. Helt konkret tar prosjektet sikte på å utvikle studiemoduler på både bachelor- og masternivå i barnehagelærerutdanningen som henholdsvis skal gi studenter grunnleggende kulturelle ferdigheter og mer avansert kulturell kompetanse for arbeid med barn og foreldre i utdanningssammenhenger. I første omgang skal studiemodulene prøves ut hos de tre partnerinstitusjonene.

– Det blir spennende å høste erfaringer og lære av hverandre. Vi har nok mange liknende utfordringer, men løsningene er trolig forskjellige, sier Eidsvåg.

Internasjonalisering i fokus

Det vil også utvikles en «verktøykasse» som vil være tilgjengelig for et bredt publikum og fungere som et forum for universiteter og opplæringsinstitusjoner med barnehagelærerutdanninger. Denne vil inneholde et digitalt mediabibliotek med podcaster, videomateriale fra offentlige arrangementer diskusjonspaneler og lignende.

– Vi gleder oss til å bidra med vår kompetanse. Vi har gode erfaringer med flere andre internasjonale prosjekter og har opparbeidet oss spesialkompetanse på arbeid med tilhørighet og flerkulturalitet. Så ser vi selvsagt fram til mulighetene for nettverksbygging prosjektet fører med seg, forteller Eidsvåg.

RECOdE er finansiert av EU-programmet Erasmus+.

RECOdE-prosjektet vil være viktig for UiS sin internasjonaliseringsstrategi, spesielt fordi det legger til rette for student- og ansattmobilitet.

– Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS har vært flinke på internasjonalisering, noe vi gjerne vil bringe med oss inn i prosjektet, konstaterer Eidsvåg.

RECOdE startet opp i februar 2022 og vil vare i tre år, fram til februar 2025. Prosjektet har mottatt til sammen 325 592 euro fra EU-programmet Erasmus+, hvorav UiS sin andel vil være 109 984 euro.

Tekst: Linn Skjei Bjørnsen