Stor suksess for Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Mer enn 650 deltakere fra barnehagefeltet deltok på den tre dager lange, digitale konferansen som satte søkelyset på mangfold og muligheter i barnehagen.

Published Endret

Tema for årets barnehageforskningskonferanse var «Mangfold og muligheter i barnehagen». Foto: Getty Images

26.-28. oktober arrangerte FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved Universitet i Stavanger, i samarbeid med BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskolen på Vestlandet, den tredje Norske barnehageforskningskonferansen. Årets tema var «Mangfold og muligheter i barnehagen», og med rekordmange påmeldte deltakere er det tydelig at dette er et svært aktuelt tema.

Verdensledende barnehageforskere

Konferansen ble åpnet av UiS-rektor Klaus Mohn og et vakkert kunstnerisk innslag fra forestillingen MÅNEmåne av dybwikdans. Årets hovedforedrag kom fra noen av verdens fremste forskere på barnehagefeltet, og ble sparket i gang av Iram Siraj, Professor of child development and education ved University of Oxford. I foredraget “Inequality, Diversity and Intersectionality in ECE: Understanding multiple disadvantage”, gav Siraj et viktig innblikk i hvordan faktorer som kulturell bakgrunn, familieforhold, sosial klasse, morsmål og miljø påvirker barns utvikling og læring. Hun pekte på hvordan vår forståelse av likestilling i utdanning og omsorg ofte er begrenset, og hvordan vi kan måle kvalitet relatert til kjønn, kulturelle og individuelle forskjeller.

På dag to startet vi dagen med et spennende foredrag fra Marilyn Fleer, Laureate professor og Foundation Chair i Early Childhood Education and Development ved Monash University i Australia. Fleer, som også er professor II ved BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet, presenterte funn fra sitt forskningsprosjekt Conceptual PlayLab, som tar sikte på å undersøke lekbaserte modeller for å introdusere barn til realfag, teknologi, og matematikk (STEM). Foredraget “Researching imagination in STEM and imagination in play – snapshots from the Conceptual PlayLab” tok spesielt for seg bruk av fantasi og forestillingsevne innen STEM og i lek, og hvordan familier og lærere skaper betingelser for barns konseptuelle tenking i lekbaserte kontekster.

Norsk barnehageforskningskonferanse 2021 samlet mer enn 650 deltakere fra barnehagefeltet til tre innholdsrike dager med det siste på forskningsfronten.

Fokus på Norden og Norge

Professor Mathias Urban hadde dagens andre foredrag. Han er Desmond Chair of Early Childhood Education og Director of the Early Childhood Research Centre (ECRC) ved Dublin City University i Irland. Foredraget “Slippery slopes and uphill battles. A story of the many and changing meanings of evaluation in early childhood education and care” satte søkelyset på evalueringspraksiser i utdanning og omsorg i barnehagen, og hvordan disse praksisene har endret seg over tid i de nordiske landene. Han presenterte funn fra forskningsprosjektet Nordic Approaches to Evaluation and Assessment som han driver i samarbeid med FILIORUM. Her delte han sine tanker rundt hva som er dagens status, hvor det vil føre oss og hva vi kan gjøre videre.

På konferansens siste dag fikk vi høre et foredrag fra FILIORUMs egen senterleder, Professor Elin Reikerås, som tok for seg funn fra eksisterende forskning på mangfold i norske barnehager. Hun diskuterte blant annet hvordan økende mangfold i barnehagene krever endringer i arbeidsmetoder og pedagogiske tilnærminger, slik at alle barn får oppleve tilhørighet, lek og læring. Hun presenterte også eksempler på nyoppstartede prosjekter som utforsker hvilke muligheter mangfoldet i barnehagen gir.

Stort tematisk spenn

I tillegg til hovedforedragene kunne deltagere velge mellom 24 parallellsesjoner og symposier med over 70 presentasjoner fra forskere og PhD-studenter fra barnehagefeltet. Med et bredt spenn i tema – fra felleskap og tilhørighet, språklig og kulturelt mangfold, kreativitet og bærekraftig utvikling til barnehagedrift under koronapandemien og trygge barnehagemiljø, ble det mange gode og viktige diskusjoner. Det var også mulig å delta i SIG-grupper rundt ulike temaer som barnehagepedagogiske diskurser, ledelse, flerkultur, bærekraft, språk, relasjon, kommunikasjon og samspill, estetiske læreprosesser, matematikk i barnehagen og lesing i barnehagen.

Neste år vender vi nesen mot Bergen og BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet som da skal arrangere konferansen med temaet "Ledelse i barnehagen". Vi gleder oss allerede!

Se alle hovedforedragene i sin helhet her:

Iram Siraj, University of Oxford: Inequality, Diversity and Intersectionality in ECE: Understanding multiple disadvantage

Marilyn Fleer, Monash University: Researching imagination in STEM and imagination in play – snapshots from the Conceptual PlayLab

Mathias Urban, Dublin City University: Slippery slopes and uphill battles. A story of the many and changing meanings of evaluation in early childhood education and care

Elin Reikerås, Universitetet i Stavanger: Forskning på mangfold i norske barnehager- hva vet vi og hvordan utforsker vi videre de mulighetene dette gir?