Alle nye barnehagelærerstudenter får en mentor

Hjelper studentene i gang slik at de raskt mestrer overgangen fra videregående til universitet.

Publisert Sist oppdatert

- Det kjekkeste er å føle på at at jeg har noe å komme med som kan gjøre hverdagen til noen andre lettere. Dele tips om studiet som man vet kun fordi man har opplevd det selv. Spesielt kjekt når enklere blir igjen etter møtene og lurer på spesifikke ting, og jeg føler at jeg har svar og kan hjelpe dem.

Det forteller Dominika Pieszczoch. Hun har vært mentor siden august 2021. Hun søkte om å bli mentor fordi hun opplevde at det var noe som var til stor hjelp for meg da hun selv var ny student og ny i byen.

- Jeg tenkte det var en fin måte å hjelpe studenter som føler på de samme usikkerhetene som jeg gjorde da jeg var ny. Jeg synes det er veldig fint å være mentor, spesielt de dagene vi har om temaer som engasjerer gruppen. Da føler jeg at jeg kan bidra med å dele erfaringer jeg har fått, forteller hun.

Mentorordningen er et tiltak for å introdusere nye studenter til studiehverdagen via erfaringene til eldre studenter. Gjennom å skape en arena for dialog omkring sentrale elementer i studiet og sosiale behov, skal studentene få sterkere og bedre faglig og sosial tilhørighet.

Ung kvinne med langt hår og skjerf smiler til fotograf
Inger Marie Øglænd er studiekoordinator ved Institutt for barnehagelærerutdanning. (Foto: Anja Kristin Bakken)

- Det er viktig for oss å hjelpe de nye studentene med å komme i gang med studiene på en god måte fra start. Mentorordningen går ut på at erfarne studenter deler sine beste råd og tips med de nye studentene, forteller Inger Marie Øglænd. Hun er studiekoordinator ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS og tar imot nye studenter hvert år.

Mentorene er rollemodeller som er ansvarlige for fem samlinger i løpet av det første studieåret. For barnehagelærerstudentene er disse samlingene obligatoriske, og de kommer på toppen av annen undervisning. Det er ingen arbeidskrav knytt til mentorsamlingene.

- Det er 10-12 studenter i hver gruppe, og gruppene blir ledet av en mentor. Gruppene er delt inn ut fra klassene, for å sikre at alle kjenner noen, sier Øglænd.

Mentorordningen og temaene for samlingen er utformet i et samarbeid mellom studentene, faglærerne og administrasjonen ved instituttet. Øglænd forteller at temaer for samlingene har vært oppstart, praksisforberedelser, eksamensforberedelser, utfordringer i studietiden og forberedelse til tilværelsen som andreårsstudent.

- Sammen med mentorene lager vi en ramme for hvert møte, slik at mentorene har noe å ta utgangspunkt i når de planlegger samlingene. Ideen er å få til samtale og dialog med studentene. Mentorene blir oppfordret til å reflektere rundt sine personlige erfaringer rundt de ulike temaene som tas opp. Vi tror at studenter som har vært gjennom disse tingene selv i nær fortid er bedre til å snakke med ferske studenter om disse tingene, sier hun.  

Det var spesielt godt å høre at man ikke stod alene med utfordringer man har kjent på med tanke på koronasituasjonen og digital undervisning.

Student i mentorgruppe

Temaene som tas opp er ned til det helt praktiske: Hvilke klær bør jeg ha når jeg skal ut i praksis? Hvor er det fint å lese på campus? Hvordan finner jeg tidligere eksamensoppgaver?

Øglænd forteller at ordningen har vært evaluert og tilbakemeldingene er gode.

- Førsteårsstudentene gir utrykk for at det har vært relevant for dem som ferske studenter både med tanke på å bli bedre kjent med medstudentene sine og som forberedelse til praksis og eksamen. Studenter forteller om at de har opplevd det å ha samtale omkring utfordringer i studiet som en lærerik opplevelse, der det å dele erfaringer på tvers gir trygghet. De kjenner på at de er ikke alene om å lure på ting, og de får anledning til å reflektere rundt sin egen studiehverdag, forteller Øglænd.  

Dette var bra fordi vi fikk tips til å gjøre studiehverdagen enklere, og fikk høre mentorens erfaringer og hvordan de opplevde dette studiet. Dette gjorde at jeg ble tryggere.

Student i mentorgruppe

Hun fortsetter:

- Vi bruker tilbakemeldingene til å gjøre små justeringer, men ordningen holder fram, slik at nye studenter høsten 2022 også får tilbud om en mentor som kan gi dem starthjelp det første studieåret.

Savnet tilbud selv – vil bidra

Dagny Gudmunsdottir er tredjeårsstudent og mentor for andre gang. Hun liker ordningen godt.

Portrett av ung kvinne med rødt, langt hår
Dagny Gudmundsdottir er en av mentorene i ordningen. (Foto: privat)

- Under tidligere utdanning har jeg vært vant med at eldre studenter hjelper og er tilgjengelige for førsteårsstudenter. Jeg savnet det selv da jeg begynte første året på UiS, så jeg tenkte det kunne være fint å kunne bidra på en slik måte, forteller hun.

Hun synes det er krevende, men også lærerikt å være mentor.

- Det kan av og til føles som man ikke strekker til, og det kan være trått om studentgruppa ikke er mentalt til stede. På den andre sida lærer jeg mye om meg selv og om gruppedynamikk. Og jeg blir jo kjent med mange nye studenter samtidig som jeg kan hjelpe dem ved å dele av mine konkrete erfaringer som barnehagelærerstudent, sier Dagny Gudmunsdottir.

Også Dominika Pieszczoch  opplever å ha lært mye av å være mentor.

- Både med tanke på erfaring i form av å lage et opplegg man skal presentere. Og det å ha et ansvar for en gruppe. Det er også tilfeller der jeg må finne ut av ting selv, før jeg kan svare på spørsmålene studentene kommer med. Jeg har opplevd at jeg har fått tettere kontakt med faglærerne, og det har videre gitt meg et bedre innblikk i ting fra faglærerne sin side, forteller hun.

Tekst: Anja Kristin Bakken