Publiseringsindikatorens framtid uklar

Hatlan-utvalget la i mars fram en rapport som foreslo å kutte kraftig i tellekantene. Rapporten om "Finansiering av universiteter og høyskoler" har skapt usikkerhet om arbeidet med publiseringsindikatoren skal fortsette.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Kunnskapsdepartementet kommet med en viktig avklaring på forespørsel fra Det nasjonale publiseringsutvalget.

Her er departementets svar i kortversjon: «Vi vil understreke at forslaget fra utvalget kun dreier seg om bruken av publiseringsindikatoren til å gjøre endringer i universitetenes og høyskolenes rammebevilgninger, og ikke en avvikling av indikatoren i seg selv
Hele svaret fra departementet finner du her.

Denne avklaringen betyr at inntil videre fortsetter det meste som før, og at registrering i Cristin fortsatt er nødvendig og viktig.

Les mer om Hatlen-utvalgets rapport.