Hopp til hovedinnhold

Publiseringsindikatorens framtid uklar

Hatlan-utvalget la i mars fram en rapport som foreslo å kutte kraftig i tellekantene. Rapporten om "Finansiering av universiteter og høyskoler" har skapt usikkerhet om arbeidet med publiseringsindikatoren skal fortsette.

Publisert: Endret:

Nå har Kunnskapsdepartementet kommet med en viktig avklaring på forespørsel fra Det nasjonale publiseringsutvalget.

Her er departementets svar i kortversjon: «Vi vil understreke at forslaget fra utvalget kun dreier seg om bruken av publiseringsindikatoren til å gjøre endringer i universitetenes og høyskolenes rammebevilgninger, og ikke en avvikling av indikatoren i seg selv

Hele svaret fra departementet finner du her.

Denne avklaringen betyr at inntil videre fortsetter det meste som før, og at registrering i Cristin fortsatt er nødvendig og viktig.

Les mer om Hatlen-utvalgets rapport.